Bác ái mùa chay: Dâng tượng LCTX tại G.x Hòa Hưng, Giáo hạt Cái Bè, Giáo phận Mỹ Tho 8/4/2017

Sáng ngày 8/4/2017. Đại diện Ban chấp hành Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Giáo hạt Tân Sơn Nhì đã đến thăm và dâng tượng Lòng Chúa Thương Xót tại Giáo xứ Hòa Hưng, Giáo hạt Cái Bè, Giáo phận Mỹ Tho. Cha sở Phaolô Maria Nguyễn Khả Tú đã ân cần đón tiếp đoàn.

Tượng đài Lòng Chúa Thương Xót cũ

Tượng đài Lòng Chúa Thương Xót đang xây dựng

Xin Click vào đây để xem thêm hình

Comments are closed.