Hình CĐ LCTX G.x Tân Phú: Mừng bổn mạng và tuyên hứa hội viên 20_4_2017

Thánh lễ đồng tế mừng bổn mạng và tuyên hứa ban chấp hành cùng hội viên của Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót G.x Tân Phú vào lúc 17giờ45 ngày 20/4/2017 do Linh mục Giuse Phạm Công Minh (Linh hướng Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót G.x Tân Phú) cùng Linh mục Đaminh Vũ Ngọc Thủ (Linh hướng Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Giáo hạt Tân Sơn Nhì) chủ tế. Tham dự thánh lễ còn có sự hiện diện của đại diện Ban chấp hành Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Tổng giáo phận Sài Gòn, đại diện của Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót các giáo xứ trong Hạt Tân Sơn Nhì.

Xin Click vào đây để xem thêm hình

 

Ban truyền thông

CĐ LCTX Giáo hạt Tân Sơn Nhì

Comments are closed.