CĐ LCTX Hạt Tân Sơn Nhì: Tặng tượng LCTX G.x Gò Đen 3/3/2016

Ngày 3/3/2016 Ban chấp hành Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Giáo hạt Tân Sơn Nhì đã đến thăm Giáo xứ Gò Đen, Giáo hạt Đức Hòa, Giáo phận Mỹ Tho và tặng 01 tượng Lòng Chúa Thương Xót 1,2 mét. Linh mục Antôn Nguyễn Võ Triều Duy (Chánh xứ Giáo xứ Gò Đen) cũng giới thiệu với đoàn đôi nét về sinh hoạt Lòng Chúa Thương Xót tại Giáo xứ. 

Thăm Giáo xứ Bình Chánh, Giáo hạt Tân Sơn Nhì 

Đ C: C5/1 Ấp 3, Trịnh Như Khuê, Xã Bình Chánh, H.Bình Chánh Tp.HCM 

( Linh mục chánh xứ: Gioan Nguyễn Văn Kích)

Ban truyền thông CĐ LCTX Giáo hạt Tân Sơn Nhì

Comments are closed.