Chúc mừng bổn mạng: Lễ Thánh Đaminh 8/8/2017

Hòa chung niềm vui cùng toàn thể Giáo Hội hoàn vũ mừng kính trọng thể Thánh Đaminh ngày 8/8/2017

Ban Chấp hành Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Giáo hạt Tân Sơn Nhì kính chúc mừng Lễ Bổn Mạng:

Linh mục Đaminh Vũ Ngọc Thủ 

(Linh hướng Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Giáo hạt Tân Sơn Nhì)

Anh Đaminh Nguyễn Trần Quảng 

(Trưởng Ban chấp hành Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Giáo hạt Tân Sơn Nhì)
Anh Đaminh Lương Quốc Việt 

(Phó ngoại Ban chấp hành Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Giáo hạt Tân Sơn Nhì)
Anh Đominicô Trần Văn Dũng 

(BanThông tin liên lạc Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Giáo hạt Tân Sơn Nhì)

Cùng tất cả quý anh chọn Thánh Đaminh làm Bổn Mạng. Nguyện xin Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Thánh quan thầy chúc lành và tuôn đổ muôn ơn lành trên Cha và quý anh.

Comments are closed.