Video Thánh Lễ Bế Mạc Đại hội Hành Hương Đức Mẹ La Vang lần thứ 31 – 8/2017

Thánh Lễ Bế Mạc Đại Hội Hành Hương Đức Mẹ La Vang Lần Thứ 31 Năm 2017 Tại Linh Địa la Vang

Posted by Ngọc Huy on Thursday, August 17, 2017

Comments are closed.