G.x Martinô: Thánh lễ truyên hứa BCH Cộng đoàn LCTX lúc 17g30 ngày 15/9/2017

Vào lúc 17giờ30 chiều thứ Sáu ngày 15/9/2017. Tại Thánh đường Giáo xứ Martinô đã long trọng tổ chức Thánh lễ tuyên hứa Ban Chấp Hành Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Giáo xứ Martinô, Giáo hạt Tân Sơn Nhì. Do Linh mục Giuse Phạm Hoàng Lương (Linh mục Chánh xứ Martinô) chủ tế. 

Xin Click vào đây để xem thêm hình

Ban truyền thông

CĐ LCTX Giáo hạt Tân Sơn Nhì

Comments are closed.