G.x Nhân Hòa: Thánh lễ truyên hứa BCH Cộng đoàn LCTX lúc 10g00 ngày 14/9/2017

Vào lúc 10giờ00 sáng thứ Năm ngày 14/9/2017. Tại Thánh đường Giáo xứ Nhân Hòa đã long trọng tổ chức Thánh lễ tuyên hứa Ban Chấp Hành Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Giáo xứ Nhân Hòa, Giáo hạt Tân Sơn Nhì. Do Linh mục Đaminh Vũ Ngọc Thủ (Linh hướng Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Giáo hạt Tân Sơn Nhì) chủ tế. Thánh lễ được trực tiếp trên facebook và youtube của cộng đoàn để những người không thể đến tham dự cùng hiệp thông cầu nguyện.

 

Xin Click vào đây để xem thêm hình

Ban truyền thông

CĐ LCTX Giáo hạt Tân Sơn Nhì

Comments are closed.