Lời Chúa: Thứ Hai Tuần XXXII Thường Niên

Tha thứ

Thứ Hai Tuần XXXII Thường Niên
Lời Chúa: 

 Lc 17,1-6

1 Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Không thể không có những cớ làm cho người ta vấp ngã ; nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã ! 2 Thà buộc cối đá lớn vào cổ nó và xô xuống biển, còn lợi cho nó hơn là để nó làm cớ cho một trong những kẻ bé nhỏ này vấp ngã. 3 Anh em hãy đề phòng !
“Nếu người anh em của anh xúc phạm đến anh, thì hãy khiển trách nó ; nếu nó hối hận, thì hãy tha cho nó. 4 Dù nó xúc phạm đến anh một ngày đến bảy lần, rồi bảy lần trở lại nói với anh : ‘ Tôi hối hận ‘, thì anh cũng phải tha cho nó.”
5 Các Tông Đồ thưa với Chúa Giê-su rằng : “Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con.” 6 Chúa đáp : “Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này : ‘ Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc ‘, nó cũng sẽ vâng lời anh em.
 
(Nguồn: Ủy Ban Thánh Kinh / HĐGMVN)

Các Tông Đồ thưa với Chúa Giê-su rằng : “Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con.” (Lc 17,5)

 
Suy niệm: 
A.Phân tích (Hạt giống...)
 
Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Không thể không có những cớ làm cho người ta vấp ngã; nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã! Thà buộc cối đá lớn vào cổ nó và xô xuống biển, còn lợi cho nó hơn là để nó làm cớ cho một trong những kẻ bé nhỏ này vấp ngã. Anh em hãy đề phòng! “Nếu người anh em của anh xúc phạm đến anh, thì hãy khiển trách nó; nếu nó hối hận, thì hãy tha cho nó. Dù nó xúc phạm đến anh một ngày đến bảy lần, rồi bảy lần trở lại nói với anh: `Tôi hối hận’, thì anh cũng phải tha cho nó.” Các Tông Đồ thưa với Chúa Giê-su rằng: “Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con.” Chúa đáp: “Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: `Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc’, nó cũng sẽ vâng lời anh em.
 
Trong đoạn Tin Mừng này, Thánh Luca gom chung 3 lời dạy của Chúa Giêsu. Tất cả đều rất thực tế cho cuộc sống chung trong tập thể :
 
1. Cớ vấp ngã : Cớ vấp ngã là một câu nói, một thái độ hay một hành động nào đó, tự bản chất có lẽ không xấu, nhưng do nó ở trong một hoàn cảnh không thích hợp nên nó gây ảnh hưởng tai hại. Cũng như một tảng đá, tự nó không có gì xấu, nhưng nếu nó nằm giữa đường thì sẽ khiến người ta vấp vào mà bị ngã. Sống trong một tập thể nhiều người, tất nhiên không thề không có cớ vấp ngã, nhưng mỗi người hãy đề phòng đừng trở thành cớ vấp ngã cho người khác.
 
2. Việc sửa lỗi anh em : Trong tập thể thì đương nhiên cũng có nhiều khi một người nào đó xúc phạm tới mình. Khi đó ta hãy nói thẳng với người đó. Nếu người đó hối hận thì ta phải tha thứ. Cho dù sau đó người ấy lại lỗi phạm nữa thì cũng vẫn phải tha thứ nữa.
 
3. Đức tin : Những người trong tập thể Giáo Hội hãy cố gắng củng cố lòng tin của mình. Nếu có lòng tin thì sẽ làm được nhiều điều phi thường. 
 
B. Suy niệm (…nẩy mầm)
 
1. Được làm và nên làm : Có những việc tôi có thể làm, nhưng tôi không nên làm, bởi vì làm trong hoàn cảnh cụ thể nào đó và làm trước hạng người nào đó thì việc đó sẽ trở thành một cớ vấp phạm. Bởi đó tuy được làm nhưng tôi không nên làm.
 
2. Nếp sống của ta sẽ gây ảnh hưởng trên người khác, dù ta cố ý hay không. Ảnh hưởng về phạm vi thể lý lẫn tinh thần : ‘Hữu xạ tự nhiên hương’, ‘Gần mực thì đen gần đèn thì sáng’. Đây là vấn đề  trách nhiệm đối với tha nhân trong cuộc sống. Do đó cần lưu tâm tới những ảnh hưởng tốt xấu ta gây nên trong cộng đoàn.
 
3. Tha thứ là gì ? Là mùi thơm mà bông hoa tỏa ra khi nó bị giẫm nát. 
 
4. Kiên trì chấp nhận nhau và liên tục tha thứ  : đây cũng là một hình thức căn bản của nếp sống bác ái cộng đoàn. ‘Giới hạn của tha thứ là thứ tha vô giới hạn’.
 
5. Sau đây là cuộc đối thoại ngắn giữa một Linh mục với một người nọ :
 
– Anh hãy tha thứ cho bà ta đi.
 
– Vâng, lần này con tha. Nhưng nếu bà ta tái phạm lần nữa thì đừng hòng.
 
– Vậy anh có muốn Chúa cũng nói với anh như thế khi anh đi xưng tội không ?
 
 
6. Đức tin : một đức tin nhỏ sẽ đưa linh hồn bạn vào thiên đàng ; một đức tin lớn sẽ đưa thiên đàng vào linh hồn bạn (H. Spurgeon).
 
7. “Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng không có không có những cớ làm cho người ta vấp ngã, nhưng khốn cho những kẻ làm cho người ta vấp ngã”. (Lc 17,1)
 
Nghe tin thằng “Hiền bụi đời” sắp về lại cái xóm nhỏ này sau thời gian khá dài trong trại giam, thỉnh thoảng người ta lại nghe tiếng búa, tiếng đục, cưa của một nhà nào đó đang sửa lại cửa nẻo. Hôm ấy hắn trở về với khuôn mặt rạng rỡ của kẻ chuẩn bị bước vào một cuộc sống mới tốt đẹp. Dường như mọi thứ đều thay đổi trong mắt hắn. Vui vui, hắn tiến về phía Dì Năm bán hủ tiếu, nơi đang diễn ra câu chuyện sôi nổi. Nhưng rồi nụ cười của hắn chưa kịp nở đã vội tắt ngấm. Mọi người im bắt khi hắn tới. Những ánh mắt dè chừng, những nụ cười gượng gạo, cáo lui. Không lâu sau đó, hắn lại bí bắt vì một vụ cướp của. Trong khẩu cung, hắn khai : “… Vì muốn trả thù đời”.
 
Mỗi ngày của tôi cũng có không ít những cái liếc mắt, bỉu môi trước niềm vui khám phá của người bạn, những cái cười mỉa mai, không phục…

(Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái)

Cầu nguyện: 

Lạy Chúa, xin giúp con ý thức điều con đang làm, để mỗi con làm đẹp lòng Chúa ơn. Amen

Xem thêm:

Bài đọc 1: Kn 1,1-7

1          Hãy yêu chuộng đức công chính,
            hỡi những người cai trị trần gian,
            hãy suy tưởng ngay lành về Đức Chúa
            và thành tâm kiếm tìm Người.
2          Ai không thách thức Người, thì được Người cho gặp.
            Ai tin tưởng vào Người, sẽ được Người tỏ mình cho thấy.
         Những lý luận quanh co
            khiến con người lìa xa Thiên Chúa.
            Kẻ ngu đần thử thách Đấng Quyền Năng
            sẽ bị Người làm cho bẽ mặt.
         Tâm hồn gian ác, Đức Khôn Ngoan chẳng ngự vào ;
            xác thịt đắm chìm trong tội lỗi,
            Đức Khôn Ngoan không cư ngụ.
5          Thần khí thánh là thầy dạy dỗ,
            luôn tránh thói lọc lừa, rời xa những lý luận ngu dốt,
            và ghê tởm những chuyện bất công.
         Đức Khôn Ngoan là thần khí hằng yêu mến con người,
            nhưng không miễn thứ cho kẻ nói lời phạm thượng.
            Bởi vì Thiên Chúa thấu suốt tâm can,
            dò xét lòng dạ đến nơi đến chốn
            và nghe thấy mọi lời miệng lưỡi thốt ra.
7          Thần khí của Đức Chúa ngập tràn cõi đất,
            bảo toàn mối hiệp nhất giữa muôn vật muôn loài,
            thấu hiểu hết mọi lời mọi tiếng.
(Nguồn: Ủy Ban Thánh Kinh / HĐGMVN)

Comments are closed.