Múa khai mạc Tháng Hoa tại G.xTân Thông 1/5/2017

Ban truyền thông

CĐ LCTX Giáo hạt Tân Sơn Nhì

Comments are closed.