Nội san Lửa Mến tháng 09.2017

 

Nội dung: 

– Niềm vui và hy vọng của tôi
– Suy niệm Lời Chúa      
– Giảng huấn của cha Tổng linh hướng           
– Bồi dưỡng đức tin                                          
– Chúc khen Thiên Chúa                                  
– Tuần lễ Hội thảo AsIPA                                
– Vẻ đẹp tính dục trong hôn nhân                    
– Đem yêu thương       
– Hiệp thông với giáo xứ Trung Lao                
– Trang thanh niên, thiếu nhi…                         
– Tin tức, sinh hoạt GĐPTTTCG khắp nơi
– Tin tức, sinh hoạt GĐPTTTCG TGP Sàigòn
– Trang ân nhân, bác ái…
– Hiệp ý cầu nguyện

Files/Poster gửi kèm: 

Comments are closed.