Thánh lễ kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima lúc 12giờ00 ngày 13/10/2017 tại Gíao điểm Vĩnh Lộc B

Giáo điểm Vĩnh Lộc, 519 Lại Hùng Cường,Vĩnh Lộc B ,Bình Chánh, Sài gòn

Comments are closed.