Trực tiếp: Thánh lễ Ban Bí tích thêm sức tại G.x Bình Thuận – Hạt Tân Sơn Nhì lúc 16h00 ngày 8/7/2017

Thánh lễ Ban Bí tích thêm sức tại G x Bình Thuận – Hạt TSN do Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc chủ tế lúc 16h30 ngày 8/7/2017.

G.x Bình Thuận: Thiếu nhi rước lễ lần đầu lúc 7h00 ngày 18/6/2017

Comments are closed.