Trực tiếp: Thánh lễ Chúa nhật Tuần 14 tại G.x Bình Thuận – Hạt Tân Sơn Nhì lúc 17h00 ngày 9/7/2017

Kính mời quý Anh chị xem Thánh lễ tiếp theo

Thánh lễ Chúa nhật Tuần 14 Thường niên – Năm A tại Giáo xứ Bình Thuận – Giáo hạt Tân Sơn Nhì. Vào lúc 17giờ00 thứ Tư ngày 9/7/2017.

Những lúc trên giường bệnh hoặc các cụ lớn tuổi, khuyết tật, đau yếu không thể đến được. Kính mời quý Anh chị cùng hiệp thông tham dự qua các Website hoặc Facebook:

longchuathuongxothattansonnhi.com

caunguyenbangtraitim.com

huyha.net

Face book: Lctx tan son nhi

https://www.facebook.com/profile.php?id=100012341222452

 

 

 

 

Ban truyền thông

CĐ LCTX Giáo hạt Tân Sơn Nhì

Comments are closed.