Trực tiếp: Thánh lễ Chúa nhật Tuần 17 TN tại G.x Bình Thuận – Hạt Tân Sơn Nhì lúc 17h00 ngày 30/7/2017

Thánh lễ Chúa nhật Tuần XVII Mùa thường niên Năm A tại G.x Bình Thuận – Giáo hạt Tân Sơn Nhì vào lúc 17h00 ngày 30/7/2017. 

Thánh lễ Chúa nhật được trực tiếp để phục vụ cho những bệnh nhân trên giường bệnh, các cụ lớn tuổi, khuyết tật, đau yếu, ở xa không thể đến được.
Xin hiệp thông cầu nguyện trực tiếp trên
 các Website hoặc Facebook:

longchuathuongxothattansonnhi.com

caunguyenbangtraitim.com

huyha.net
Face book: Lctx tan son nhi

https://www.facebook.com/profile.php?id=100012341222452

 

 

 

 

Ban truyền thông

CĐ LCTX Giáo hạt Tân Sơn Nhì

Comments are closed.