Trực tiếp: Thánh lễ Chúa nhật Tuần XV tại G.x Tân Hương lúc 17h30 ngày 16/7/2017 – Chủ tế LM G.B Nguyễn Xuân Bình

Thánh lễ Chúa Nhật Tuần XV năm A tại G.x Giáo xứ Tân Hương – Giáo hạt Tân Sơn Nhì do Linh mục Gioan B. Nguyễn Xuân Bình chủ tế lúc 17h30 ngày 16/7/2017.

Những lúc trên giường bệnh hoặc các cụ lớn tuổi, khuyết tật, đau yếu, ở xa không thể đến được.

Xin cùng hiệp thông cầu nguyện trực tiếp trên các các Website hoặc Face book:

longchuathuongxothattansonnhi.com

caunguyenbangtraitim.com

huyha.net
Face book: Lctx tan son nhi

https://www.facebook.com/profile.php?id=100012341222452

 

 

 

Ban truyền thông

CĐ LCTX Giáo hạt Tân Sơn Nhì

 

 

Comments are closed.