Trực tiếp: Thánh lễ Chúa nhật tuần XXIX tại Giáo điểm Vĩnh Lộc B. Hạt Tân Sơn Nhì vào lúc 7giờ00 ngày 22/10/2017

Trực tiếp: Thánh lễ Chúa nhật tuần XXIX tại Giáo điểm Vĩnh Lộc B. Giáo hạt Tân Sơn Nhì do Linh mục Giuse Trần Viết Thái chủ tế vào lúc 7giờ00 ngày 22/10/2017. Kính mời quý anh chị nhấn nút Share để nhiều người cùng hiệp thông. Xin cảm ơn.

Posted by Lctx Tan Son Nhi on Saturday, October 21, 2017

Thánh lễ Chúa nhật tuần XXIX tại Giáo điểm Vĩnh Lộc B. Giáo hạt Tân Sơn Nhì do Linh mục Giuse Trần Viết Thái chủ tế vào lúc 7giờ00 ngày 22/10/2017. Được trực tiếp để phục vụ cho những bệnh nhân trên giường bệnh, các cụ lớn tuổi, khuyết tật, đau yếu, ở xa không thể đến được.


Xin hiệp thông cầu nguyện trực tiếp trên
 các Website hoặc Facebook:

———-oOo———-

Cầu nguyện bằng trái tim

Cộng đoàn Lòng Chúa Thương xót Giáo hạt Tân Sơn Nhì

huyha.net

Facebook: Cầu nguyện bằng trái tim

Facebook: Cộng đoàn Lòng Chúa Thương xót Giáo hạt Tân Sơn Nhì

 

 

Ban truyền thông

CĐ LCTX Giáo hạt Tân Sơn Nhì

 

Comments are closed.