Trực tiếp: Thánh lễ Chúa Nhật XXIII Thường Niên – Năm A tại G.x Bình Thuận – Hạt Tân Sơn Nhì lúc 17h00 ngày 10/9/2017

Trực tiếp: Thánh lễ Chúa Nhật XXIII Thường Niên – Năm A tại G.x Bình Thuận – Hạt Tân Sơn Nhì lúc 17h00 ngày 10/9/2017.

Posted by Lctx Tan Son Nhi on Sunday, September 10, 2017

Thánh lễ Chúa Nhật được trực tiếp để phục vụ cho những bệnh nhân trên giường bệnh, các cụ lớn tuổi, khuyết tật, đau yếu, ở xa không thể đến nhà thờ được.

Xin hiệp thông cầu nguyện trực tiếp trên các Website hoặc Facebook:

———-oOo———-

Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Hạt Tân Sơn Nhì

Cầu nguyện bằng trái tim

huyha.net

Facebook:Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Hạt Tân Sơn Nhì

Facebook:Cầu nguyện bằng trái tim

Ban truyền thông

CĐ LCTX Giáo hạt Tân Sơn Nhì

Comments are closed.