Trực tiếp: Thánh lễ kính LCTX tại G.x Chí Hòa lúc 15h00 ngày 3/8/2017 (LM Giuse Nguyễn Phát Tài)

Thánh lễ kính Lòng Chúa Thương Xót tại Giáo xứ Chí Hòa – Giáo hạt Chí Hòa do Linh mục Clêmentê Lê Minh Trung chủ tế vào lúc 15giờ00 ngày 3/8/2017. Kính mời quý anh chị nhấn nút Share để nhiều người cùng hiệp thông. Xin cảm ơn.

Posted by Lctx Tan Son Nhi on Thursday, August 3, 2017

Thánh lễ kính Lòng Chúa Thương Xót tại Giáo xứ Chí Hòa – Giáo hạt Chí Hòa do Linh mục Giuse Nguyễn Phát Tài chủ tế vào lúc 15giờ00 ngày 3/8/2017. 

Thánh lễ kính Lòng Chúa Thương Xót được trực tiếp để phục vụ cho những bệnh nhân trên giường bệnh, các cụ lớn tuổi, khuyết tật, đau yếu, ở xa không thể đến được.

Mời quý Anh chị cùng tham dự qua các Website hoặc Facebook:

longchuathuongxothattansonnhi.com

caunguyenbangtraitim.com

huyha.net
Face book: Lctx tan son nhi

https://www.facebook.com/profile.php?id=100012341222452

 

 

 

Ban truyền thông

CĐ LCTX Giáo hạt Tân Sơn Nhì

Comments are closed.