Trực tiếp: Thánh lễ kính LCTX tại G.x Tân Thông 12giờ00 ngày 7/10/2016 (L.M Vinh sơn Nguyễn Tuấn Dương)

 

Thánh lễ kính Lòng Chúa Thương Xót tại G.x Tân Thông vào lúc 12giờ00 ngày 7/10/2016. Do linh mục Vinh sơn Nguyễn Tuấn Dương chủ tế.

Những lúc trên giường bệnh hoặc các cụ lớn tuổi ở xa không thể đến được.
Xin cùng hiệp thông cầu nguyện trực tiếp trên các Website:

longchuathuongxothattansonnhi.com

caunguyenbangtraitim.com

huyha.net

Kính chúc quý anh chị một Năm Thánh tràn đầy hồng ân!

Ban truyền thông

CĐ LCTX Giáo hạt Tân Sơn Nhì

Comments are closed.