Trực tiếp: Thánh lễ kính Thánh Giuse tại Đến Công Chính (Đền Thánh Giuse) lúc 16h30 ngày 8/11/2017

Trực tiếp: Thánh lễ các Thánh Nam nữ tại Đến Công Chính (Đền Thánh Giuse) lúc 16h30 ngày 8/11/2017. Chủ tế Linh mục Giuse Trịnh văn Thậm

Posted by Lctx Tan Son Nhi on Wednesday, November 8, 2017

Thánh lễ kính Thánh Giuse tại Đến Công Chính (Đền Thánh Giuse) lúc 16h30 ngày 8/11/2017. Chủ tế Linh mục Giuse Trịnh văn Thậm tại Đến Công Chính (Đền Thánh Giuse). Địa chỉ: 69 Trường Chinh Phường 12 Quận Tân Bình – Sài Gòn. Chủ tế Linh mục Giuse Trịnh văn Thậm. Vào lúc 16h30 Thứ Tư ngày 8/11/2017.
Kính mời quý Anh chị cùng hiệp thông cầu nguyện trên
 các Website hoặc Facebook:

———-oOo———-

Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Hạt Tân Sơn Nhì

Cầu nguyện bằng trái tim

huyha.net

Facebook:Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Hạt Tân Sơn Nhì

Facebook:Cầu nguyện bằng trái tim

Ban truyền thông

CĐ LCTX Giáo hạt Tân Sơn Nhì

Comments are closed.