Trực tiếp: Thánh lễ tại Đến Công Chính (Đền Thánh Giuse) lúc 16h30 ngày 15/11/2017

Thánh lễ kính Thánh Giuse tại Đến Công Chính (Đền Thánh Giuse) lúc 16h30 ngày 8/11/2017. Chủ tế Linh mục Giuse Trịnh văn Thậm tại Đến Công Chính (Đền Thánh Giuse). Địa chỉ: 69 Trường Chinh Phường 12 Quận Tân Bình – Sài Gòn. Chủ tế Linh mục Giuse Trịnh văn Thậm. Vào lúc 16h30 Thứ Tư ngày 8/11/2017.

Kính mời quý anh chị cùng hiệp thông cầu nguyện trực tiếp trên các Website, Face book hoặc Twistter:

———-oOo———-

Website: Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Hạt Tân Sơn Nhì

Facebook:Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Hạt Tân Sơn Nhì

Twitter: Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Hạt Tân Sơn Nhì

Website: Cầu nguyện bằng trái tim

Facebook:Cầu nguyện bằng trái tim

Twitter: Cầu nguyện bằng trái tim

Website: huyha.net

Facebook: Gia đình cầu nguyện

Twitter: Gia đình cầu nguyện Núi Đức Mẹ – nhà thờ Huyện Sỹ

Ban truyền thông

CĐ LCTX Giáo hạt Tân Sơn Nhì

Comments are closed.