Giải thưởng Giáo Dục cho một Sơ Đa Minh truyền giáo ở Bolivia

Santa Cruz, Bolivia (14/12/2016) Sơ Micaela Princiotto, một nhà truyền giáo dòng Đa Minh thuộc hội dòng Thánh Tâm Chúa Giêsu, sẽ được trao giải thưởng “Patujú mầu đồng” (là chiếc hoa biểu tượng của Bolivia) vì những đóng góp trong lãnh vực giáo dục. 
Giải thưởng Giáo Dục cho một Sơ Đa Minh truyền giáo ở Bolivia
Giải thưởng do các tờ báo chính của Bolivia tổ chức, sẽ diễn ra vào ngày mai, ngày 15 tháng 12, và sẽ vinh danh 9 người có công đóng góp cho sự phát triển của đất nước.Sơ Micaela Princiotto, người Ý, đã đến Bolivia vào năm 1989. Là giám đốc của nhà xuất bản Bienaventuranzas Foundation. Sơ đã phát triển việc xuất bản bao trùm ra khắp nước. Tất cả các quảng cáo về giảo dục thì được quảng bá miễn phí, và nhờ đó đã giúp các giáo viên, công lập và tư nhân, đạt được cấp độ cao hơn trong cách tiếp cận và theo kịp các kỹ thuật mới được sử dụng trong lớp học. 

Sơ Micaela cũng là Mẹ Bề Trên đứng đầu một cơ quan giáo dục là Viện Josefina Balsamo ở Santa Cruz, có mười cơ sở giáo dục, với khoảng 12.000 sinh viên.

 Kateri Diễm Châu

Nguồn tin: Vietcatholic