Hãy vui luôn, đừng sợ, “vì Chúa đã chiến thắng!”

Qua bài giảng lễ, Đức Thánh Cha Phanxicô đề nghị một phương thuốc cho các “cộng đoàn hay lo sợ”: niềm vui Kitô giáo.

Marina Droujinina

Thành Quốc Vatican, 15 tháng 5 năm 2015 (ZENIT.org)

Hãy “vui luôn”, vì “Chúa đã chiến thắng”, ĐTC Phanxicô tuyên bố như trên trong bài giảng lễ ngày thứ sáu 15/05/2015 tại Nhà Thánh-Mácta và mời gọi “loại trừ lo sợ”.

“Một Kitô hữu không vui không phải là Kitô hữu”, ĐTC nói khi nhắc đến lời Chúa Giêsu: “niềm vui của anh em, không ai lấy mất được”.

“Niềm vui Kitô giáo không phải là sự vui nhộn, một niềm vui chóng qua, ĐTC quả quyết. Niềm vui Kitô giáo là một ơn ban, ơn ban của Chúa Thánh Thần. Là lòng luôn cảm thấy vui vì Chúa đã chiến thắng, Chúa đang hiển trị, Chúa đang ngự bên hữu Chúa Cha, Chúa đã nhìn đến tôi và sai tôi đi và ban ân sủng Người cho tôi và cho tôi được làm con Chúa Cha … Đó là niềm vui Kitô giáo. Một Kitô hữu phải sống trong niềm vui.”

“Trong những lúc sầu khổ nhất, trong những lúc đau đớn”, niềm vui “trở thành bình an”, ĐTC nói: “Một Kitô hữu luôn sống trong u sầu không phải là Kitô hữu. Một Kitô hữu bị mất bình an trong lúc thử thách, đau ốm, khó khăn, thì còn thiếu cái gì đó.”

Buồn rầu không thuộc đặc tính người Kitô hữu và lo sợ cũng vậy: lo sợ “làm chúng ta yếu đi”, “làm chúng ta đau”, “làm chúng ta tê liệt”, và vì vậy “lo sợ không phải là thái độ của Kitô hữu. Chúng ta có thể nói đây là thái độ của tâm hồn bị giam hãm, không có tự do, không có tự do để nhìn về tương lai, để sáng tạo, để làm điều tốt”.

ĐTC khuyên nên đề phòng các “cộng đoàn hay lo sợ”, họ “luôn lựa chọn sự an toàn: ‘Không, không, chúng tôi không làm điều đó, không không, điều đó không thể được, điều đó không thể được…’ Dường như ở cổng vào, họ ghi “cấm”: mọi sự đều bị cấm, vì lo sợ. Và nếu mình vào một cộng đoàn như thế, mình sẽ cảm thấy không khí ở đó bị ô nhiễm, vì đây là một cộng đoàn bệnh hoạn. Lo sợ làm cộng đoàn đau ốm. Thiếu can đảm làm cộng đoàn đau ốm.”

Không được lầm lẫn lo sợ với “kính sợ Thiên Chúa”, ĐTC nói. Lòng kính sợ Thiên Chúa là “điều thánh thiện”, là “thờ kính Chúa, là “một nhân đức”. “Lòng kính sợ Thiên Chúa không hạ thấp, không làm yếu đi, không làm tê liệt: nó đẩy người ta về phía trước, về sứ vụ Chúa trao”, ĐTC lưu ý.

Nhưng, “khi Hội Thánh lo sợ và khi Hội Thánh không đón nhận niềm vui của Chúa Thánh Thần, Hội Thánh bị bệnh, các cộng đoàn trở bệnh, các tín hữu nhuốm bệnh”, ĐTC quả quyết.

ĐTC kết luận bằng lời nguyện này: “Lạy Chúa, xin hãy nâng chúng con lên cùng với Chúa Kitô đang ngự bên hữu Chúa Cha, xin hãy nâng thần trí chúng con lên. Xin hãy lấy khỏi chúng con mọi lo sợ, và ban cho chúng con niềm vui và bình an.”

(ltd chuyển ngữ)