117 vị Giám mục người Việt Nam qua các thời kỳ của đất nước

Có thể sẽ có người bảo rằng danh sách đầy đủ phải 118 vị giám mục người Việt Nam tính từ năm 1933 đến đến tháng 08.2016. Chúng tôi cũng nghĩ như vậy, tuy nhiên, có những điều thuộc về “Tòa trong”, chúng tôi không thể biết, và nhất là những nơi có trách nhiệm công bố hoặc xác nhận là Tòa thánh Vatican hay Tòa tổng giám mục Huế cho đến nay vẫn im lặng, nên chúng tôi không tự tiện đưa vào danh sách được.

DaiHoi_13_HDGMVN_Chung.jpg

Số Giám mục người Việt được bổ nhiệm trước công đồng Vatican II (từ 1933 – 1965) là 26 vị. Nước VN dân chủ cộng hòa (VNDCCH) được 16 vị, Nước VN cộng hòa (VNCH) chỉ có 10 vị. Tuy nhiên tỉ lệ này có thể xem là tương đường, mặc dù có chênh lệch chút ít.

Số Giám mục sau Công đồng Vatican II cho đến 1975 (1966 – 1974) là 10 vị, trong đó Nước VNCH được 9 vị, còn VNDCCH chỉ có 1. Chính sách bóp chặt tôn giáo ở nước cộng sản Bắc Việt đã quá rõ ràng.

Nếu xét theo năm, thì năm 1975 là năm Giáo hội Việt Nam được bổ nhiệm Giám mục nhiều nhất, tới 12 vị, trung bình mỗi tháng 1 vị, trong đó chỉ có 3 vị thuộc VNDCCH, còn 9 vị thuộc nước VNCH. Năm 1975 là năm cộng sản Bắc Việt xóa sổ nước VNCH. Có thể Tòa thánh đã thấy trước tình trạng Giáo hội sẽ thiếu mục tử lâu dài trong chế độ cộng sản, nên đã nhanh chóng tăng nhân số Giám mục cho Miền Nam.

Thời kỳ đầu của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (CHXHCNVN), từ 1976 – 1986, Tòa thánh bổ nhiệm được 14 vị cho 10 năm, tức trung bình hơn 1 vị/năm. Các năm đầu bổ nhiệm nhiều, ít dần vào các năm sau. Từ 1983 – 1987 không có vị Giám mục nào được bổ nhiệm.

Từ năm 1988 đến nay có thêm 49 vị trong 28 năm, tức mỗi năm có chưa tới 2 vị Giám mục được bổ nhiệm.

Ngoài ra cùng với làn sóng di dân, tị nạn cộng sản ở các nước Bắc Mỹ, Âu Châu và Úc Châu, Tòa thánh đã bổ nhiệm 5 vị Giám mục người Việt để làm Sứ thần Tòa thánh, Giám mục chánh tòa và phụ tá.

Dưới đây là danh sách 117 vị Giám mục người Việt Nam.

 1. Gioan Baotixita Nguyễn Bá Tòng, tấn phong ngày 11.06.1933, khẩu hiện: “Hãy châm rễ sâu trong dân ta chọn”, Giám mục phụ tá Phát Diệm.
 2. Đa Minh Maria Hồ Ngọc Cẩn, tấn phong ngày 29.06.1935, khẩu hiện: “Kiên nhẫn giảng dạy”, Giám mục phụ tá Bùi Chu
 3. Phêrô Martinô Ngô Đình Thục, tấn phong ngày 04.05.1938, khẩu hiện: “Chiến sĩ Chúa Kitô”, Giám mục phụ tá Vĩnh Long, Tổng giám mục Huế, Tỏng giám mục hiệu tòa tại Vatican
 4. Gioan Maria Phan Ðình Phùng, tấn phong ngày 03.12.1940, khẩu hiện: “Lạy Chúa, con yêu mến Chúa”, Giám mục phụ tá Phát Diệm
 5. Tađêô Lê Hữu Từ, tấn phong ngày 29.10.1945, khẩu hiện: “Tiếng kêu trên rừng vắng”, Giám mục phụ tá Phát Diệm, Giám mục phụ tá Bùi Chu
 6. Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi, tấn phong ngày 04.08.1950, khẩu hiện: “Vâng lời thầy con thả lưới”, Giám mục phụ tá Bùi Chu, Giám mục chính tòa Quy Nhơn, Giám mục chính tòa Đà Nẵng
 7. Giuse Maria Trịnh Như Khuê, tấn phong ngày 15.08.1950, khẩu hiện: “Hãy theo Thầy”, Hồng y tổng giám mục Hà Nội
 8. Đa Minh Hoàng Văn Đoàn, tấn phong ngày 03.09.1950, khẩu hiện: “Tôi sẽ rao truyền danh Chúa cho các anh em tôi”, Giám mục phụ tá Bắc Ninh, Giám mục chính tòa Quy Nhơn
 9. Gioan Baotixita Trần Hữu Ðức, tấn phong ngày 16.09.1951, khẩu hiện: “Hãy dọn đường Chúa”, Giám mục chính tòa Vinh
 10. Giuse Trương Cao Đại, tấn phong ngày 19.03.1953, khẩu hiện: “Xin Thánh hoá chúng trong sự thật”, Giám mục phụ tá Hải Phòng
 11. Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền, tấn phong ngày 30.11.1955, khẩu hiện: “Rao giảng chúa Giêsu chịu đóng đinh”, Giám mục phụ tá Sài Gòn, Giám mục chính tòa Đà Lạt
 12. Phaolô Nguyễn Văn Bình, tấn phong ngày 30.11.1955, khẩu hiện: “Hãy đi rao giảng”, Giám mục phụ tá Cần Thơ, Tổng giám mục Sài Gòn
 13. Phêrô Maria Khuất Văn Tạo, tấn phong ngày 07.02.1956, khẩu hiện: “Chiến thắng trong bác ái”, Giám mục chính tòa Hải Phòng, Giám quản Bắc Ninh
 14. Phaolô Bùi Chu Tạo, tấn phong ngày 26.04.1959, khẩu hiện: “Yêu thương không giả dối”, Giám mục chính tòa Phát Diệm
 15. Đa Minh Đinh Đức Trụ, tấn phong ngày 25.03.1960, khẩu hiện: “Lính tốt của Chúa Kitô”, Giám mục chính tòa Thái Bình
 16. Phêrô Maria Nguyễn Huy Quang, tấn phong ngày 23.04.1960, khẩu hiện: “Ðức tin – Bình an”, Giám mục chính tòa Hưng Hóa
 17. Giuse Maria Phạm Năng Tĩnh, tấn phong ngày 10.11.1960, khẩu hiện: “Ðến với Chúa Giêsu nhờ Mẹ Maria” Giám mục chính tòa Bùi Chu
 18. Antôn Nguyễn Văn Thiện, tấn phong ngày 22.01.1961, khẩu hiện: “Thực hành và chân lý”, Giám mục chính tòa Vĩnh Long
 19. Micae Nguyễn Khắc Ngữ, tấn phong ngày 22.01.1961, khẩu hiện: “Chúa trong anh chị em”, Giám mục chính tòa Long Xuyên
 20. Giuse Trần Văn Thiện, tấn phong ngày 22.01.1961, khẩu hiện: “Phần rỗi trong Thánh Giá”, Giám mục chính tòa Mỹ Tho
 21. Philipphê Nguyễn Kim Điền, tấn phong ngày 22.01.1961, khẩu hiện: “Nên mọi sự cho mọi người”, Giám mục chính tòa Cần Thơ,

Tổng giám mục Huế

 1. Phaolô Trần Đình Nhiên, tấn phong ngày 15.03.1963, khẩu hiện: “Lẽ sống của tôi là Ðức Kitô”, Giám mục phụ tá Vinh
 2. Giuse Maria Trịnh Văn Căn, tấn phong ngày 02.06.1963, khẩu hiện: “Thương yêu – Vui mừng – Bình an”, Hồng y Tổng giám mục Hà Nội
 3. Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng, tấn phong ngày 15.08.1963, khẩu hiện: “Tôi tin vào tình yêu Thiên Chúa”, Giám mục chính tòa Bắc Ninh, Hồng y tổng giám mục Hà Nội
 4. Giuse Lê Quý Thanh, tấn phong ngày 13.02.1964, khẩu hiện: “Chúc tụng Chúa”, Giám mục chính tòa Phát Diệm
 5. Giacôbê Nguyễn Ngọc Quang, tấn phong ngày 05.05.1965, khẩu hiện: “Hãy nâng tâm hồn lên”, Giám mục chính tòa Cần Thơ
 6. Giuse Phạm Văn Thiên, tấn phong ngày 06.01.1966, khẩu hiện: “Ơn Chúa ở cùng tôi”, Giám mục chính tòa Phú Cường
 7. Phanxicô Xaviê Trần Thanh Khâm, tấn phong ngày 06.01.1966, khẩu hiện: “Bác ái độ lượng”, Giám mục phụ tá Sài Gòn
 8. Giuse Lê Văn Ấn, tấn phong ngày 09.01.1966, khẩu hiện: “Hãy giết mà ăn”, Giám mục chính tòa Xuân Lộc
 9. Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, tấn phong ngày 24.06.1967, khẩu hiện: “Vui mừng và hi vọng”, Giám mục chính tòa Nha Trang, Tổng giám mục phó Sài Gòn, Hồng y Chủ tịch UB giáo hoàng về Công lý & Hòa bình của Vatican
 10. Phêrô Nguyễn Huy Mai, tấn phong ngày , tấn phong ngày 5.08.1967, khẩu hiện: “Ngài cần phải lớn lên, còn tôi thì nhỏ lại”, Giám mục chính tòa Ban Mê Thuột
 11. Giacôbê Nguyễn Văn Mầu, tấn phong ngày 12.09.1968, khẩu hiện: “Yêu thương và lao khổ”, Giám mục chính tòa Vĩnh Long
 12. Phêrô Maria Nguyễn Năng, tấn phong ngày 12.03.1971, khẩu hiện: “Vâng lời Thầy con thả lưới”, Giám mục chính tòa Vinh
 13. Đa Minh Nguyễn Văn Lãng, tấn phong ngày 11.08.1974, khẩu hiện: “Trong Ngài, con hằng hi vọng”, Giám mục chính tòa Xuân Lộc
 14. Nicôla Huỳnh Văn Nghi, tấn phong ngày 11.08.1974, khẩu hiện: “Thiên chúa là Tình yêu”, Giám mục phụ tá Sài Gòn, Giám mục chính tòa Phan Thiết, Giám quản Sài Gòn
 15. Phaolô Huỳnh Đông Các, tấn phong ngày 11.08.1974, khẩu hiện: “Hoà bình Chúa Kitô trong vương quốc Ngài”, Giám mục chính tòa Quy Nhơn
 16. Bartôlômêô Nguyễn Sơn Lâm, tấn phong ngày 17.03.1975, khẩu hiện: “Chân lý trong bác ái”, Giám mục chính tòa Đà Lạt, Giám mục chính tòa Thanh Hoá
 17. Alexis Phạm Văn Lộc, tấn phong ngày 27.03.1975, khẩu hiện: “Tôi tớ mọi người”, Giám mục chính tòa Kontum
 18. Phaolô Nguyễn Văn Hòa, tấn phong ngày 05.04.1975, khẩu hiện: “Trong tinh thần và chân lý”, Giám mục chính tòa Phan Thiết, Giám mục chính tòa Nha Trang
 19. Gioan Baotixita Bùi Tuần, tấn phong ngày 30.04.1975, khẩu hiện: “Giới luật mới”, Giám mục chính tòa Long Xuyên
 20. Đa Minh Đinh Huy Quảng, tấn phong ngày 07.05.1975, khẩu hiện:, “Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả”, Giám mục phụ tá Bắc Ninh
 21. Phanxicô Xaviê Nguyễn Quang Sách, tấn phong ngày 06.06.1975, khẩu hiện: “Ðể phục vụ”, Giám mục chính tòa Đà Nẵng
 22. Emmanuel Lê Phong Thuận, tấn phong ngày 06.06.1975, khẩu hiện: “Chính nhờ Ngài, với Ngài, và trong Ngài”, Giám mục chính tòa Cần Thơ
 23. Anrê Nguyễn Văn Nam, tấn phong ngày 10.06.1975, khẩu hiện: “Vui mừng trong Thánh giá Chúa Kitô”, Giám mục chính tòa Mỹ Tho
 24. Phêrô Phạm Tần, tấn phong ngày 22.06.1975, khẩu hiện: “Khi con trở lại, hãy làm vững tin anh em con”, Giám mục chính tòa Thanh Hoá
 25. Đa Minh Lê Hữu Cung, tấn phong ngày 29.06.1975, khẩu hiện: “Mẹ Maria, hi vọng của chúng ta”, Giám mục chính tòa Bùi Chu
 26. Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật, tấn phong ngày 16.07.1975, khẩu hiện: “Phục vụ Chúa trong hân hoan”, Giám mục chính tòa Xuân Lộc
 27. Raphael Nguyễn Văn Diệp, tấn phong ngày 15.08.1975, khẩu hiện: “Hãy tỉnh thức và cầu nguyện”, Giám mục phụ tá Vĩnh Long
 28. Stêphanô Nguyễn Như Thể, tấn phong ngày 07.09.1975, khẩu hiện: “Cho muôn dân được sống”, Tổng giám mục Huế
 29. Giacôbê Huỳnh Văn Của, tấn phong ngày 22.02.1976, khẩu hiện: “Trong bình an”, Giám mục phụ tá Phú Cường
 30. Giuse Phan Văn Hoa, tấn phong ngày 30.03.1976, khẩu hiện: “Hiền lành và khiêm nhường trong lòng”, Giám mục phụ tá Quy Nhơn
 31. Giuse Phan Thế Hinh, tấn phong ngày 14.11.1976, khẩu hiện: “Xin Vâng ý Cha”, Giám mục chính tòa Hưng Hoá
 32. Giuse Nguyễn Thiện Khuyến, tấn phong ngày 24.04.1977, khẩu hiện: “Xin Vâng”, Giám mục phụ tá Phát Diệm
 33. Louis Phạm Văn Nẫm, tấn phong ngày 02.02.1978, khẩu hiện: “Yêu thương không giả dối”, Giám mục phụ tá Sài Gòn
 34. Giuse Maria Nguyễn Tùng Cương, tấn phong ngày 18.02.1979, khẩu hiện: “Hãy ra khơi”, Giám mục chính tòa Hải Phòng
 35. Vinh Sơn Phạm Văn Dụ, tấn phong ngày 01.03.1979, khẩu hiện: “Theo Chúa trong mọi trường hợp”, Giám mục chính tòa Lạng Sơn và Cao Bằng
 36. Phêrô Gioan Trần Xuân Hạp, tấn phong ngày 04.03.1979, khẩu hiện: “Xin cho con say mê Thánh Giá”, Giám mục chính tòa Vinh
 37. Giuse Maria Vũ Duy Nhất, tấn phong ngày 08.08.1979, khẩu hiện: “Lạy Cha, xin vâng ý Cha”, Giám mục chính tòa Bùi Chu
 38. Giuse Maria Đinh Bỉnh, tấn phong ngày 08.12.1979, khẩu hiện: “Này là Mẹ con”, Giám mục chính tòa Thái Bình
 39. Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang, tấn phong ngày 22.04.1981, khẩu hiện: “Chân lý trong tình thương”, Giám mục phụ tá Hà Nội, Giám mục chính tòa Thái Bình, đã nghỉ hưu
 40. Giuse Trịnh Chính Trực, tấn phong ngày 15.08.1981, khẩu hiện: “Chúa giàu lòng thương xót”, Giám mục chính tòa Ban Mê Thuột
 41. Phêrô Trần Thanh Chung, tấn phong ngày 22.11.1981, khẩu hiện: “Ngài yêu tôi”, Giám mục chính tòa Kontum
 42. Louis Hà Kim Danh, tấn phong ngày 10.10.1982, khẩu hiện: “Kiên nhẫn thắng mọi sự”, Giám mục chính tòa Phú Cường
 43. Giuse Nguyễn Văn Yến, tấn phong ngày 16.12.1988, khẩu hiện: “Vâng lời và bình an”, Giám mục chính tòa Phát Diệm
 44. Giuse Nguyễn Quang Tuyến, tấn phong ngày 25.01.1989, khẩu hiện: “Xin cho chúng hiệp nhất”, Giám mục chính tòa Bắc Ninh
 45. Giuse Nguyễn Phụng Hiểu, tấn phong ngày 11.04.1991, khẩu hiện: “Các con hãy nên chứng nhân của Thầy”, Giám mục chính tòa Hưng Hoá
 46. Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, tấn phong ngày 03.12.1991, khẩu hiện: “Ngài phải lớn lên”, Giám mục chính tòa Đà Lạt, Hồng y Tổng giám mục Hà Nội
 47. Tôma Nguyễn Văn Trâm, tấn phong ngày 07.5.1992, khẩu hiện: “Hiền lành và khiêm nhượng”, Giám mục phụ tá Xuân Lộc, nay Giám mục chính tòa tiên khởi Bà Rịa
 48. Phaolô Maria Cao Đình Thuyên, tấn phong ngày 19.11.1992, khẩu hiện: “Cùng chịu đóng đinh vào Thập giá Ðức Kitô”, Giám mục chính tòa Vinh
 49. Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, tấn phong ngày 11.08.1993, khẩu hiện: “Như Thầy yêu thương”, Giám mục phụ tá Mỹ Tho, Hồng y Tổng giám mục Sài Gòn, đã nghỉ hưu
 50. Phaolô Lê Đắc Trọng, tấn phong ngày 15.08.1994, khẩu hiện: “Xin vâng ý Chúa”, Giám mục phụ tá Hà Nội
 51. Giuse Nguyễn Tích Đức, tấn phong ngày 17.06.1997, khẩu hiện: “Ðạt tới người mới”, Giám mục chính tòa Ban Mê Thuột
 52. Phêrô Nguyễn Văn Nho, tấn phong ngày 18.06.1997, khẩu hiện: “Hiền lành và khiêm nhường”, Giám mục phụ tá Nha Trang
 53. Phêrô Trần Đình Tứ, tấn phong ngày 06.01.1999, khẩu hiện: “Yêu rồi làm”, Giám mục chính tòa Phú Cường
 54. Phaolô Bùi Văn Đọc, tấn phong ngày 20.05.1999, khẩu hiện: “Chúa là nguồn vui của con”, Giám mục chính tòa Mỹ Tho, nay Tổng giám mục Sài Gòn
 55. Giuse Ngô Quang Kiệt, tấn phong ngày 29.06.1999, khẩu hiện: “Chạnh lòng thương”, Giám mục chính tòa Lạng Sơn và Cao Bằng, Tổng giám mục.png Hà Nội, đã nghỉ hưu
 56. Giuse Trần Xuân Tiếu, tấn phong ngày 29.06.1999, khẩu hiện: “Ðể tất cả nên một”, Giám mục chính tòa Long Xuyên
 57. Phêrô Nguyễn Soạn, tấn phong ngày 12.08.1999, khẩu hiện: “Thưa Thầy, Thầy biết con yêu mến Thầy”, Giám mục chính tòa Quy Nhơn
 58. Phaolô Nguyễn Bình Tĩnh, tấn phong ngày 30.06.2000, khẩu hiện: “Khiêm tốn phục vụ”, Giám mục chính tòa Đà Nẵng
 59. Tôma Nguyễn Văn Tân, tấn phong ngày 15.08.2000, khẩu hiện: “Hành trình trong đức ái”, Giám mục chính tòa Vĩnh Long
 60. Giuse Hoàng Văn Tiệm, tấn phong ngày 08.08.2001, khẩu hiện: “Người bảo sao thì cứ làm vậy”, Giám mục chính tòa Bùi Chu
 61. Phaolô Nguyễn Thanh Hoan, tấn phong ngày 11.08.2001, khẩu hiện: “Tin Mừng cho người nghèo khó”, Giám mục chính tòa Phan Thiết
 62. Giuse Vũ Duy Thống, tấn phong ngày 17.08.2001, khẩu hiện: “Tình yêu Chúa Kitô thúc bách tôi”, Giám mục phụ tá Sài Gòn, nay Giám mục chính tòa Phan Thiết
 63. Giuse Vũ Văn Thiên, tấn phong ngày 02.01.2003, khẩu hiện: “Phục Vụ Trong Niềm Vui Và Hy Vọng”, Giám mục chính tòa Hải Phòng
 64. Phêrô Nguyễn Văn Tốt, tấn phong ngày 06.01.2003, khẩu hiện: “Hãy đi rao giảng cho muôn dân”, Tổng giám mục hiệu tòa, Sứ thần Tòa thánh tại Sri Lanka
 65. Stêphanô Tri Bửu Thiên, tấn phong ngày 18.02.2003, khẩu hiện: “Ðến với muôn dân”, Giám mục chính tòa Cần Thơ
 66. Đa Minh Mai Thanh Lương, tấn phong ngày 11.06.2003, khẩu hiện: “Anh em không còn là người xa lạ”, Giám mục phụ tá Orange, Hoa Kỳ
 67. Micae Hoàng Đức Oanh, tấn phong ngày 28.08.2003, khẩu hiện: “Lạy Cha chúng con”, Giám mục chính tòa Kontum
 68. Antôn Vũ Huy Chương, tấn phong ngày 01.10.2003 “Xin vâng”, khẩu hiện: Giám mục chính tòa Hưng Hóa, nay Giám mục chính tòa Đà Lạt
 69. Giuse Nguyễn Chí Linh, tấn phong ngày 04.08.2004, khẩu hiện: “Xin cho họ nên một”, Giám mục chính tòa Thanh Hoá
 70. Đa Minh Nguyễn Chu Trinh, tấn phong ngày 11.11.2004, khẩu hiện: “Tất cả vì tình yêu Ðức Kitô”, Giám mục chính tòa Xuân Lộc
 71. Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng, tấn phong ngày 07.04.2005, khẩu hiện: “Như một người phục vụ”, Tổng giám mục Huế
 72. Giuse Võ Đức Minh, tấn phong ngày 15.12.2005, khẩu hiện: “Ngài đã yêu thương họ đến cùng”, Giám mục chính tòa Nha Trang
 73. Phêrô Nguyễn Văn Ðệ, tấn phong ngày 18.01.2006, khẩu hiện: “Hãy cho tôi các linh hồn”, Giám mục phụ tá Bùi Chu, nay Giám mục chính tòa Thái Bình
 74. Giuse Châu Ngọc Tri, tấn phong ngày 04.08.2006, khẩu hiện: “Trời mới đất mới”, Giám mục chính tòa Đà Nẵng, nay Giám mục chính tòa Lạng Sơn và Cao Bằng
 75. Giuse Đặng Đức Ngân, tấn phong ngày 03.12.2007, khẩu hiện: “Ðến với muôn dân”, Giám mục chính tòa Lạng Sơn và Cao Bằng, nay Giám mục chính tòa Đà Nẵng
 76. Cosma Hoàng Văn Đạt, tấn phong ngày 07.10.2008, khẩu hiện: “Tình thương và sự sống”, Giám mục chính tòa Bắc Ninh
 77. Phêrô Nguyễn Văn Khảm, tấn phong ngày 15.11.2008, khẩu hiện: “Hãy theo Thầy”, Giám mục phụ tá Sài Gòn, nay Giám mục chính tòa Mỹ Tho
 78. Lôrensô Chu Văn Minh, tấn phong ngày 05.12.2008, khẩu hiện: “Phục vụ trong Đức Ái”, Giám mục phụ tá Hà Nội
 79. Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, tấn phong ngày 12.05.2009, khẩu hiện: “Hãy bước theo Thần khí”, Giám mục chính tòa Ban Mê Thuột
 80. Giuse Nguyễn Năng, tấn phong ngày 08.09.2009, khẩu hiện: “Hiệp thông – phục vụ”, Giám mục chính tòa Phát Diệm
 81. Tôma Aquinô Vũ Đình Hiệu, tấn phong ngày 10.10.2009, khẩu hiện: “Ngài yêu đến cùng”, Giám mục phụ tá Xuân Lộc, nay Giám mục chính tòa Bùi Chu
 82. Vinh Sơn Nguyễn Mạnh Hiếu, tấn phong ngày 13.01.2010, khẩu hiện: “Thầy Ở Cùng Các Con”, Giám mục phụ tá Toronto, Canada
 83. Mátthêu Nguyễn Văn Khôi, tấn phong ngày 04.02.2010, khẩu hiện: “Tình yêu Ðức Kitô thúc bách chúng tôi”, Giám mục chính tòa Quy Nhơn
 84. Gioan Maria Vũ Tất, tấn phong ngày 15.06.2010, khẩu hiện: “Sự thật trong yêu thương”, Giám mục chính tòa Hưng Hóa
 85. Phaolô Nguyễn Thái Hợp, tấn phong ngày 23.07.2010, khẩu hiện: “Sự thật và tình yêu”, Giám mục chính tòa Vinh
 86. Giuse Nguyễn Tấn Tước, tấn phong ngày 29.04.2011, khẩu hiện: “Ngài phải lớn lên”, Giám mục chính tòa Phú Cường
 87. Vinh Sơn Nguyễn Văn Long, tấn phong ngày 23.06.2011, khẩu hiện: “Hãy ra khơi”, Giám mục phụ tá Melbourne, Úc, nay Giám mục chính tòa Parramatta, Úc
 88. Giuse Đinh Đức Đạo, tấn phong ngày 05.04.2013, khẩu hiện: “Này Là Mình Thầy”, Giám mục chính tòa Xuân Lộc
 89. Phêrô Nguyễn Văn Viên, tấn phong ngày 04.09.2013, khẩu hiện: “Thầy ban cho anh em bình an của Thầy”, Giám mục phụ tá Vinh
 90. Anphongsô Nguyễn Hữu Long, tấn phong ngày 06.09.2013, khẩu hiện: “Mang vào mình mùi chiên”, Giám mục phụ tá Hưng Hóa
 91. Giuse Trần Văn Toản, tấn phong ngày 29.05.2014, khẩu hiện: “Vinh quang của tôi là Thánh Giá Đức Kitô” Giám mục phụ tá Long Xuyên
 92. Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, tấn phong ngày 03.12.2015, khẩu hiện: “Tình thương trong Sự thật”, Giám mục chính tòa Kontum
 93. Phêrô Huỳnh Văn Hai, tấn phong ngày 11.12.2015, khẩu hiện: “Hãy Ra Khơi Và Thả Lưới”, Giám mục chính tòa Vĩnh Long
 94. Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, tấn phong ngày 20.01.2016, khẩu hiện: “Vâng nghe Thánh Thần”, Giám mục phó Bà Rịa
 95. Giuse Đỗ Mạnh Hùng, tấn phong ngày 04.08.2016, khẩu hiện: “Hợp nhất trong Đức Tin”, Giám mục phụ tá Sài Gòn
 96. Giuse Nguyễn Thế Phương, tấn phong ngày 26.8.2016, khẩu hiện: “Đứng vững trong Chúa”, Giám mục chính tòa Kamloops, Canada.

Lm. Antôn Lê Ngọc Thanh tổng hợp

(GNsP 07.10.2016)