6 tân đại sứ cạnh Tòa Thánh trình ủy nhiệm thư

VATICAN. Sáng 15-12-2016, ĐTC đã tiếp kiến các Đại sứ mới của 6 quốc gia cạnh Tòa Thánh, và ngài đề cao giá trị của bất bạo động như một lối sống chính trị.

PopeFrancis-15Dec2016-01.jpg
6 tân đại sứ cạnh Tòa Thánh trình ủy nhiệm thư – OSS_ROM

6 vị Đại sứ thuộc các nước Burundi, Quần đảo Fiji, Maurice, Moldavia, Thụy Điển và Tunisi, đến trình thư ủy nhiệm lên ĐTC.

 Trong lời chào mừng, ĐTC nhắc đến kỷ niệm 50 năm Đức Phaolô 6 thiết lập Ngày Hòa Bình Thế giới, và chủ đề ngày Hòa Bình thế giới lần thứ 50 vào ngày 1-1-2017 là: ”Bất bạo động, một đường lối chính trị phục vụ hòa bình”.

 ĐTC khẳng định rằng ”Bất bạo động là một thí dụ tiêu biểu về giá trị phổ quát tìm thấy nơi Tin Mừng của Chúa Kitô sự viên mãn và cũng là điều thuộc về các truyền thống tinh thần cao quí và cổ kính. Trong một thế giới như ngày nay, một thế giới phải chịu nhiều chiến tranh và xung đột, và bạo lực lan tràn dưới nhiều hình thức trong cuộc sống thường nhật, sự chọn lựa bất bạo đông như một lối sống ngày càng trở thành một yêu sách trách nhiệm trên mọi bình diện, từ việc giáo dục gia đình, cho tới sự dấn thân xã hội và dân sự, các hoạt động chính trị và các quan hệ quốc tế. Trong mọi trường hợp, vấn đề ở đây là loại bỏ bạo lực như một phương thế để giải quyết các xung đột, trái lại cần giải quyết chúng bằng đối thoại và thương thuyết”.

 ĐTC cũng xác quyết rằng ”bất bạo động không hề đồng nghĩa với sự yếu đuối và thụ động, trái lại, nó đòi phải có một sức mạnh nội tâm, can đảm và khả năng đương đầu với những vấn đề và những xung đột, với tâm trí lương thiện, thực sự tìm kiếm công ích trước tiên và hơn mọi tư lợi phe phái, dù là ý thức hệ, kinh tế hay chính trị”. (SD 15-12-2016)

(G. Trần Đức Anh OP, RadioVaticana 15.120216)