Ban chấp hành CĐ LCTX hạt Tân Sơn Nhì chúc mừng bổn mạng L.M Phanxicô Assisi Lê Quang Đăng

Ngày 3/10/2016 Ban chấp hành Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Giáo  hạt Tân Sơn Nhì đã đến thăm và chúc mừng bổn mạng (4/10) Linh mục Phanxicô Assisi Lê Quang Đăng (Chánh xứ Tân Hương, nguyên Hạt trưởng Hạt Tân Sơn Nhì). 

 

 

Ban truyền thông

CĐ LCTX Giáo hạt Tân Sơn Nhì