Bí quyết lãnh đạo của Giê-su (Bí quyết 13): Chúa Giê-su rất thao thức về mục tiêu của mình

“Bất cứ làm   chia-khoa-13việc gì, hãy làm tận tâm như thể làm cho Chúa, chứ không phải cho người đời”. Cl 3:23

Niềm khao khát chính là sức mạnh

 Bạn sẽ chẳng bao giờ thành công mỹ mãn trong việc gì nếu như bạn không thao thức về việc đó. Bạn thao thức về điều gì thì bạn sẽ phải mất nhiều thời gian, công sức cho nó.

Trong cuộc sống người ta chỉ nhớ đến bạn qua những thao thức của bạn. Người ta nhớ đến Henry Ford là nhớ đến ngàn công nghiệp xe ô tô. Nhớ đến Thomas Edison là nhớ đến những phát minh. Nhớ đến Billy Graham là nhớ đến công cuộc phúc âm hóa. Nhớ đến Oral Roberts là nhớ đến sự hàn gắn. Nhớ đến anh em nhà Wright là nhớ đến máy bay.

Chúa Giê-su rất thao thức về sứ vụ và mục tiêu của đời sống nơi trần gian của Ngài. «Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất » (Lc 19:10). «Quý vị biết rõ: Ðức Giêsu xuất thân từ Nadarét, Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần và quyền năng mà xức dầu tấn phong Người. Ði tới đâu là Người thi ân giáng phúc tới đó, và chữa lành mọi kẻ bị ma quỷ kiềm chế, bởi vì Thiên Chúa ở với Người» (Cv 10:38).

Chúa Giê-su tập trung thực thi những gì Chúa Cha trên trời hướng dẫn. Ngài chữa lành cho kẻ bệnh tật. Ngài lưu tâm đến người lẻ loi. Ngài đến để giúp con người thăng tiến, khôi phục và sửa chữa đời sống con người hầu giúp con người bước vào đời sống kết hợp mật thiết với Chúa Cha.

bi quyet 13Thao thức của Chúa Giê-su đã đẩy Ngài lên thập giá. Vì thao thức đó mà Ngài bị đóng đinh. Từng khúc gai dài tầm 2 cm đâm vào lông mày của Ngài. Ngọn giáo đâm vào cạnh sườn Ngài. Những mũi đinh cắm vào bàn tay Ngài. Roi da để lại ba mươi chín vết lằn trên tấm lưng bầm nát của Ngài. Có tài liệu ghi nhận có bốn trăm lính đã nhổ nước bọt vào Ngài. Râu của Ngài bị xé toạc ra khỏi bộ mặt. Dù vậy Ngài vẫn theo đuổi thao thức cứu rỗi nhân loại.

Và Ngài đã thành công.

Có thể bạn bắt đầu từ những gì nhỏ thôi. Nhưng nếu đó là điều bạn yêu thích thì bạn sẽ bắt đầu dành những ưu tư, thao thức, đối thoại và thời gian cho điều đó – khi đó bạn sẽ có được thành công tuyệt vời.

Mỗi buổi sáng bạn có chán nản khi đi làm không? Buổi khi chiều đến bạn có lo lắng nhìn đồng hồ không? Suốt cả ngày làm việc tâm trí bạn có đang tơ tưởng đến những nơi khác hoặc công việc khác mà bạn mong muốn làm? Nếu đúng vậy thì bạn có thể chẳng thành công với việc mình đang làm đâu.

Hãy tìm việc gì đó là bạn thật sự thao thức, điều gì mà đáng để bạn vun đắp cuộc đời mình quanh nó. Hãy suy nghĩ xem nhé.

Chúa Giê-su đã làm như vậy.

Cầu Nguyện

 Lạy Cha, con biết rằng một khi con không đặt tâm can con vào một mục tiêu nào đó thì con sẽ không đạt được mục tiêu đó. Xin ban cho con sự siêng năng và khôn ngoan hầu con có thể đón nhận mục đích của Ngài là ao ước mãnh liệt nơi con. Chỉ khi con đặt mình vào điều gì thì con mới nhận được hoa trái. Con nguyện xin nhờ Danh Chúa Giê-su Kitô. Amen

Câu Hỏi

 Khi nghĩ về tương lai của mình bạn có mong ước gì lớn lao nào?

Với thang điểm từ một đến mười, bạn tự đánh giá bạn đang thao thức để mong ước đó được hiện thực ở mức nào?

Trong 30 ngày tới bạn sẽ hoạch định ra sao để mong ước đó trở thành hiện thực?

Luca Trần Gia Huấn & các bạn chuyển ngữ từ Mike Murdock, The Leadership Secrets of Jesus (Manila: Lighthouse Inspirational Books & Gifts, 2001), tr. 63-65.