Bốn vị hồng y có thể bị tước danh hiệu vì vấn đề liên quan đến tài liệu của Đức Giáo hoàng

Trưởng Tòa Thượng Thẩm Roma đã phát biểu rằng Đức Thánh Cha Phanxicô, nếu ngài muốn, có thể xóa tên bốn vị giám mục này khỏi Hồng Y đoàn như là hình phạt về việc đệ trình và sự công bố mù mờ của họ về Tông Huấn Amoris Laetitia.
Bốn vị hồng y có thể bị tước danh hiệu vì vấn đề liên quan đến tài liệu của Đức Giáo hoàng
Tổng giám mục Ý, người đứng đầu tòa án kháng cáo tối cao của Giáo Hội, không đề xuất rằng Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ có hành động kỷ luật đối với bốn vị hồng y này, nhưng nói rằng Đức Thánh Cha có quyền tước bỏ tước hiệu hồng y. 
 
Đức Tổng Giám Mục Pio Vito Pinto nói rằng các Hồng Y Raymond Burke, Walter Brandmüller, Carlo Caffarra, và Joachim Meisner có thể bị cáo buộc với lý do “tai tiếng nghiêm trọng” bởi vấn đề giải thích tài liệu của Đức Giáo hoàng. Ngài nói rằng những vấn đề về sự hô hào Tông huấn này là không phù hợp vì tài liệu này đã phản ảnh công việc của Thượng Hội đồng Giám mục. “Hành động của Chúa Thánh Thần không được nghi ngờ,” ngài nhấn mạnh.
 
Phát biểu tại một hội nghị ở Tây Ban Nha, Đức Tổng Giám mục Pinto nói rằng mặc dù Đức Thánh Cha Phanxicô đã không trả lời câu hỏi của bốn vị hồng y này,” song ngài đã trả lời một cách gián tiếp bằng cách nói rằng “họ chỉ nhìn thấy màu trắng hoặc màu đen, khi có những bóng tối của màu sắc trong Giáo Hội.”
 
 
Jos. Tú Nạc, Nguyễn Minh Sơn,
thanhlinh