Các Giáo Hội Tchèques khuyến khích tiếp đón người di cư

PRAHA: Các Giáo Hội Kitô Tchèques  khích lệ tiếp đón người di cư, nạn nhân của chiến tranh và bách hại tôn giáo.

 

Các Giáo Hội Kitô đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong thông cáo chung của HĐGM công giáo và Hội Đồng các Giáo Hội Kitô Tchèques công bố sau phiên họp của HĐGM công giáo tại Velehrad hồi đầu tháng 7 này. Thông cáo khẳng định rằng cần phái đối phó với vấn đề di cư trên bình diện châu âu và tinh thần liên đới phải đồng hành với tinh thần trách nhiệm. Cần phân biệt các người tỵ nạn vì chiến tranh, nghèo đói, bất an, cần được trợ giúp, với những người tỵ nạn kinh tế. Các Giáo Hội Kitô yêu cầu chính phủ Tchèques cưong quyết đương đầu với vấn đề di cư và bảo đảm sự cộng tác của các Giáo Hội trong việc thăng tiến đối thoại, cũng như trợ giúp cụ thể các người di cư nạn nhân của thái độ bài người nước ngoài. Thông cáo cũng khích lệ các giáo xứ và các dòng tu tiếp đón các gia đình di cư kitô theo các thỏa hiệp với chính quyền địa phương và sự trợ giúp của tổ chức Caritas quốc gia.

 

Trong số các vấn đề được các GM thảo luận, cũng có việc cử hành Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót sẽ bắt đầu ngày mùng 8 tháng 12 năm nay. HĐGM sẽ tổ chức một cuộc hành hương tới đền thánh Lòng Chúa Thương Xót tại Cracovia bên Ba Lan, cũng như công bố một thư mục vụ và một suy tư cho các linh mục về đề tài: “Lòng thương xót và bí tích hòa giải”.

 

Ngoài ra, cũng có việc chuẩn bị một phái đoàn Tiệp tham dự Ngày quốc tế giới trẻ tại Cracovia vào tháng 7 năm tới 2016, và công tác dịch Thông đệp “Laudato sì” của ĐTC Phanxicô ra tiếng Tiệp, và “Tử đạo thư của Giáo Hội công giáo Tiệp trong thế kỷ XX”.

 

Sau cùng, HĐGM Tiệp cũng công bố danh sách các nhà thờ và giờ dâng thánh lễ để tín hữu có thể theo dõi và tham dự. (SD 20-7-2015)

 

(Vatican 23.7.2015)

 

Linh Tiến Khải