Các phẩm tính cần có của một Bề Trên Tổng Quyền hôm nay

Chúng ta đang tiến gần đến phiên họp toàn thể của Tổng Hội 36, vốn sẽ bầu chọn một vị Bề Trên Tổng Quyền Dòng Tên mới; thế nên, thật thú vị khi nhắc lại những điều mà Hiến Luật [số 723-735] nói về chân dung của vị Bề Trên Tổng Quyền. Nick Austin, một Giê-su hữu Anh quốc, gần đây đã xuất bản một bài viết đăng trên tạp chí Manresa, trong đó đã phân tích chân dung của một vị Bề Trên Tổng Quyền lý tưởng do chính thánh Inhaxio phác hoạ.

AdolfoFrancis.jpg 

Không thể phủ nhận rằng mẫu hình này là một thách đố vì vị Bề Trên Tổng Quyền  “phải trổi vượt về mọi đức hạnh, và rất có công đối với Dòng, và đã được nhìn nhận như vậy từ lâu”[735]. Hơn cả những khả năng chuyên môn, những phẩm tính sâu xa hơn nơi trí tuệ và trái tim của vị Tổng Quyền, mà thánh Inhaxio gọi là “những đức hạnh”, cũng cần được nhắc đến. Điều mà thánh Inhaxio mong muốn nơi một vị lãnh đạo Dòng Tên không chỉ là một chuyên gia, nhưng là một người đặc biệt trổi trang, một người có thể lãnh đạo, trên hết, bằng chính gương mẫu của mình vốn phải là một tấm gương cho tất cả chúng ta noi theo. Điều thánh Inhaxio muốn hơn cả đó là Cha Tổng Quyền là một tu sĩ Dòng Tên mẫu mực.

 

Chúng ta có thể mô tả chân dung của một Bề Trên Tổng Quyền bằng những thuật ngữ thời nay như: Trên hết tất cả, Bề Trên Tổng Quyền phải là người thấm nhuần một nền linh đạo sâu xa, sống thân tình với Thiên Chúa trong cầu nguyện, trong hành động và trong các mối tương quan với con người; cùng với một sự tự do trong tâm hồn để ngài có thể lãnh đạo bằng tình yêu khiêm nhường, ngay thẳng và phi thường. Ngài phải là người có óc sáng kiến và kiên trì thực thi những điều thiện hảo, luôn thể hiện tinh thần hào hiệp khi thành công cũng như lúc thất bại. Ngài phải chăm lo cho sức khoẻ và dáng vẻ của mình. Và ngài phải sống tinh thần “magis – hơn nữa” với một trái tim rộng mở với Thiên Chúa và tha nhân trong tâm hồn và thân xác.

 

Một chân dung như thế có thể quá chuẩn mực đến nỗi khó lòng tìm thấy ai như thế chí ít là gần gần như thế. Dường như chính thánh Inhaxio cũng ý thức được vấn đề này. Đó là lý do tại sao trong cùng đoạn văn, ngài đã thêm vào một tiêu chí cuối cùng gồm 4 phẩm tính không thể thiếu. “Và nếu thiếu gì trong số những phẩm tính nói trên, thì ít nhất là không được thiếu lòng ngay thẳng sáng ngời và lòng yêu mến Dòng, cũng như sự phán đoán tốt, đi đôi với học thức thích hợp. ” Nói cách khác, những phẩm tính thiết yếu nhất được tìm thấy nơi bộ ba gồm chí khí vững vàng, lòng yêu mến sâu xa dành cho Dòng và một nền giáo dục. Sau tất cả, chúng ta ai cũng bất toàn vì thế trước thềm Tổng Hội này, trên hết chúng ta tín thác vào ân sủng của Thiên Chúa.

 

Trad. Patricio Casey, SJ tóm tắt từ bài viết của Nicholas Austin, SJ
Chuyển ngữ: Hải Âu
(dongten.net 28.09.2016)