Cáo phó: Đức ông Phêrô Nguyễn Văn Tài, nguyên Giám đốc chương trình Đài Chân Lý Á Châu (Radio Veritas)

TOÀ GIÁM MỤC VĨNH LONG

103 đường 3 tháng 2
Vĩnh Long, Việt Nam

“Ta là sự sống lại và là sự sống” (Ga 11,25)

CÁO PHÓ

Tòa Giám Mục Vĩnh Long
trân trọng báo tin:

ĐỨC ÔNG PHÊRÔ NGUYỄN VĂN TÀI
(1947 – 2015)
Nguyên Giám Đốc Chương Trình
Đài Chân Lý Á Châu

  • Sinh ngày 17-12-1947 tại Tập Ngãi – Rạch Lọp, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh, thuộc Họ Đạo Rạch Lọp, Giáo Phận Vĩnh Long.
  • Vào Tiểu Chủng viện Vĩnh Long năm 1958.
  • Từ năm 1965 đến năm 1973: học Triết và Thần học tại Giáo Hoàng Học Viện Thánh PIO X Đà Lạt và tốt nghiệp tại học viện này với văn bằng Cử Nhân Thần Học.
  • Ngày 19-12-1973: thụ phong Linh Mục tại Nhà Thờ Rạch Lọp.
  • Từ năm 1974: Du học tại Đại Học Truyền Giáo – Roma và tốt nghiệp với văn bằng Tiến Sĩ Triết Học.
  • Từ năm 1978 đến nay: phục vụ tại Đài Chân Lý Á Châu, Manila, Philippin

Được Chúa gọi về vào lúc 2 giờ 30 sáng Thứ Ba, ngày 21 tháng 4 năm 2015
Hưởng thọ 68 tuổi

– Nghi thức tẩn liệm vào lúc 15g00, Thứ Ba ngày 21 tháng 4 năm 2015 tại Nhà Hưu Dưỡng Linh Mục Giáo Phận Vĩnh Long.

– Linh cửu Đức Ông Phêrô được quàn tại Nhà thờ Chính Toà Vĩnh Long,

– Thánh lễ An táng cử hành tại Nhà Thờ Chánh Tòa Vĩnh Long vào lúc 10g00 sángThứ Sáu ngày 24 tháng 4 năm 2015.

Sau Thánh Lễ An Táng linh cữu Đức Ông Phêrô được đưa về Nhà thờ Rạch Lọp. Ngài sẽ an nghỉ nơi phần mộ các Linh Mục trong khuôn viên nhà thờ Rạch Lọp – Giáo Phận Vĩnh Long.

Xin hiệp ý cầu nguyện cho Linh hồn Đức Ông Phêrô.

R.I.P.