Câu đối Xuân Đinh Dậu (2017)

  1. Mừng Xuân Đinh Dậu

Cầu phúc Bình an

 

  1. Hồng ân Giáo phận mừng Kim Khánh thành lập

Phúc cả tín hữu sống Ân phúc  tràn đầy

(câu này của gp Nha trang)

 

  1. Tiếng Gà trống nhắc nhở tỉnh thức canh chừng

Lời Thiên Chúa  dục giã thống hối ăn năn

 

  1. Gà mẹ ấp ủ con dưới cánh

Thiên Chúa bao bọc ta bên Người

 

  1. Tân niên Thiên Chúa ban Phúc lành

Xuân mới con người hưởng  Hồng Ân

 

  1. Cuối năm Giáo Xứ dâng lời Tạ ơn Thiên Chúa

Xuân sang gia đình cầu  Ngài Giáng phúc Bình An

 

  1. Bính Thân Tín hữu sống tràn đầy Lòng Thương Xót Chúa

Đinh Dậu  Giáo Hội giúp  chuẩn bị  Hôn nhân Gia đình

 

  1. Thời gian qua đi trong Ân Sủng

Tháng năm còn lại với Tình Thương

 

  1. Tết đến con cái sum họp nơi gia đình

Xuân sang Giáo dân về lại với  quê hương

 

  1. Con cháu vui Xuân nơi Trần thế

Tổ tiên hưởng Phúc chốn Vĩnh hằng

 

Lm GB Phạm Hồng Thái