Cha Sparado: Những chất vấn của các Hồng y về Amoris Laetitia đã được trả lời

Những chất vấn của bốn vị hồng y gửi liên quan đến việc giải thích của Amoris Laetitia đã được trả lời, theo Cha Antonio Spadaro.

AntonioSpadaro.jpgVị tu sỹ Dòng Tên người Ý là cố vấn thân cận với Đức Thánh Cha Phanxicô và đóng một vai trò hàng đầu trong việc soạn thảo tài liệu của Đức Giáo hoàng theo như được biết, đã nói rằng các câu hỏi “thú vị” được bốn Hòng y đề xuất đã được nêu ra trong Thượng Hội đồng rồi.” Trong các phiên họp của Thượng Hội đồng Giám mục, ngài nói, “tất cả các câu trả lời cần thiết đã hơn một lần được đưa ra.”  

Cha Spadaro, người đã gay gắt chỉ trích bốn vị hồng y và những người ủng hộ họ, nói rằng “một lương tâm nghi ngờ có thể dễ dàng tìm thấy tất cả những câu trả lời mà nó truy tìm, nếu tìm chúng bằng sự chân thành.” ngài nói rằng Amoris Laetitia đã mở ra một cuộc tranh luận quan trọng, điều mà có thể hữu ích cho Giáo Hội. Tuy nhiên, ngài đặt ra những giới hạn cho cuộc tranh luận, loại trừ “những người sử dụng những lời chỉ trích cho những mục đích khác hoặc đặt những câu hỏi để tạo ra khó khăn hay chia rẽ.”

(Jos. Tú Nạc, Nguyễn Minh Sơn, thanhlinh.net 01.12.2016)