Công bố tông sắc về Năm Thánh đặc biệt

VATICAN. Tông sắc của Đức Thánh Cha Phanxicô ấn định Năm Thánh đặc biệt về lòng Thương Xót sẽ được chính thức công bố lúc 5 giờ rưỡi chiều thứ bẩy 11-4 tới đây tại Đền thờ Thánh Phêrô.

 

Trong nghi thức công bố, một vị Công chứng viên Tông Tòa sẽ đọc một số đoạn trong Tông Sắc trước Cửa Năm Thánh, sau đó Đức Thánh Cha  sẽ chủ sự Kinh Chiều I Chúa nhật Kính Lòng Thương Xót Chúa, qua đó ngài đặc biệt nhấn mạnh chủ đề cơ bản của Năm Thánh đặc biệt là Lòng Thương Xót của Thiên Chúa.

 

Trong Tông Sắc, Đức Thánh Cha sẽ trình bày tinh thần, ý hướng và những thành quả ngài hy vọng khi ấn định Năm Thánh. Ngài cũng xác định thời điểm, ngày khai mạc và ngày bế mạc Năm Thánh, những diễn tiến chính trong Năm này, từ ngày 8-12 năm nay đến Lễ Chúa Kitô Vua năm tới, 9-11-2016.

 

Dịp Năm Thánh Đặc Biệt 1933 và 1983, Tông Sắc ấn định được công bố vào lễ Chúa Hiển Linh.

 

Dịp Đại Năm Thánh 2000, Tông Sắc của thánh Gioan Phaolô II đã được công bố sáng chúa nhật thứ I mùa vọng, 29-11-1998, vào đầu thánh lễ trọng thể tại Đền thờ Thánh Phêrô.

 

Trong văn kiện đó, Đức Gioan Phaolô II, sau khi nói đến ý nghĩa Năm Thánh, ngài cũng đề cập đến những yếu tố đặc biệt như việc hành hương, các Cửa Năm Thánh, và ân xá.

 

Kèm theo Tông Sắc, Tòa Ân giải tối cao cũng công bố sắc lệnh về việc lãnh nhận Ân xá trong Năm Thánh. (SD 31-3-2015)

 

(Vatican 01.4.2015)

 

G. Trần Đức Anh OP