Công việc cải tổ các cơ quan truyền thông Vatican cần phải mất 2 năm nữa

Vị lãnh đạo Viện Truyền thông Vatican cho biết việc củng cố các cơ quan truyền thông của Vatican không thể hoàn thành trước năm 2018.

Đức Ông Dario Edoardo Viganò, là người được bổ nhiệm hồi tháng Sáu năm ngoái để lãnh đạo Viện Truyền Thông tân lập, đã mô tả quá trình cải tổ các cơ quan truyền thông của Vatican trong một bài diễn văn tại Đại Học Giáo Hoàng Thánh Giá. Ngài nói rằng những cải tổ liên quan đến việc tinh giản các văn phòng và thay đổi cách thức hoạt động để phù hợp với nhu cầu của thời đại truyền thông.

Đức Ông Viganò thừa nhận rằng những nỗ lực truyền thông của Vatican đã bị cản trở bởi sự trùng lặp những nỗ lực, trong một hệ thống mà các bộ phận, bao gồm nhiều cơ quan báo chí, đài phát thanh Vatican, trung tâm truyền hình, và nhật báo trên tờ Quan Sát Viên Rôma — mỗi cơ quan hoạt động độc lập với nhau. Hệ thống đó đưa đến một cách tiếp cận thiếu nhất quán, là “một thảm họa” cho những nỗ lực tiếp cận công chúng của Vatican.

Cho đến thời gian gần đây, cả Radio Vatican lẫn tờ Quan Sát Viên Rôma đều tham gia tường trình các bài giảng của Đức Thánh Cha trong các thánh lễ sáng tại nhà nguyện Santa Marta với những bài tường trình và cách phiên dịch từ tiếng Ý sang tiếng Anh đôi khi khá khác biệt.

Hiện nay, có 650 nhân viên làm việc toàn thời trong các cơ quan truyền thông của Vatican.

Đặng Tự Do

Nguồn tin: vietcatholic