ĐHY William Wakefield Baum qua đời

WASHINGTON: ĐHY William Wakefield Baum, nguyên TGM Washington, đã qua đời ngày 23 tháng 7 vừa qua, thọ 89 tuổi.

 

ĐHY William Baum sinh năm 1926 tại Dallas, thụ phong Linh Mục năm 1951, du học Roma trong các năm 1956-1958, được Đức Phaolo VI chỉ định làm Giám Mục Springfield-Cape Girarrdeau năm 1970. Năm 1973, ngài được chỉ định làm TGM Washington, kiêm chủ tịch Ủy ban đại kết của HHDGM Hoa Kỳ và giữ chức vụ này cho tới năm 1980.

 

Đức Gioan Phaolô II đã triệu ngài về Roma làm Tổng trưởng Bộ giáo dục công giáo từ năm 1980 cho tới năm 1990, khi được chỉ định làm Chánh án tòa Ân giải tối cao của Toà Thánh, rồi về hưu năm 2001.

 

Với sự qua đi của ĐHY William Baum, Hồng Y đoàn còn lại 220 vị, trong đó có 120 vị có quyền bầu Giáo Hoàng. (SD 24-7-2015)

 

(Vatican 25.7.2015)

 

Linh Tiến Khải