Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm giảng thuyết trong Đại hội Atlanta 2015

Với chủ đề “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”(Mt 28,20) Đại hội Thánh Thể Atlanta 2015 được tổ chức từ ngày 05-06.06.2015 tại Trung Tâm Hội Nghị Georgia International Convention Center, 2000 Convention Center Concourse, College Park, GA 30337, Atlanta, Hoa Kỳ. Trong Đại hội này, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm đã giảng thuyết với đề tài: “Ở với Chúa để thi hành sứ mệnh Tân Phúc âm hóa”. Đại hội kết thúc lúc 17g00 thứ Bảy 06.06.2015 với Thánh lễ do Đức Tổng Giám Mục Wilton D. Gregory chủ tế.

DHTT-Atlanta-2015-1.jpg

DHTT-Atlanta-2015-2.jpg

DHTT-Atlanta-2015-3.jpg

DHTT-Atlanta-2015-4.jpg

DHTT-Atlanta-2015-5.jpg

 

 Pt NguyenHoaPhu

VP. TTXH GP. Mỹ Tho biên tập