Đức Hồng Y Louis Sako Raphael vui mừng vì đức tin của người Công Giáo tại Iran

Nhà lãnh đạo Giáo Hội Công Giáo nghi lễ Chanđê đã trở lại Iraq sau một chuyến thăm kéo dài 12 ngày tại hai thành phố của Iran là Teheran và Urmia.

 

 IRAQ-IRAN-visita-patriarcaĐức Hồng Y Louis Sako Raphael vui mừng vì đức tin của người Công Giáo tại Iran

Các cuộc gặp gỡ với người Công Giáo Chanđê ở Iran “lấp đầy trái tim chúng tôi với niềm vui và lòng biết ơn đối với sự kiên vững trong đức tin, sự vững vàng, hy vọng, tình yêu, và việc gìn giữ các giá trị Kitô giáo và truyền thống của anh chị em, bao gồm cả ngôn ngữ Chanđê của chúng ta”. Đức Hồng Y Louis Sako Raphael, Thượng Phụ Công Giáo Babylon đã viết như trên trong một thư mục vụ được công bố hôm 27 tháng Năm.

 

Ngài viết tiếp: “Hãy nhớ rằng anh chị em là con cháu của các vị tử đạo và các thánh. Trong nhà thờ chính tòa của Urmia có hài cốt 4,000 vị tử đạo thiệt mạng trong năm 1918. Các vị là một ân sủng và một nguồn lực cho anh chị em.”

 

Đức Thượng Phụ kết luận rằng:

 

“Chúng tôi mời gọi anh chị em cũng gắn liền với đất nước mình; anh chị em là người Iran và không phải là một cộng đồng những người nước ngoài có nguồn gốc từ một hành tinh khác. Anh chị em có nguồn gốc còn trước cả người Hồi giáo, khi đó Kitô hữu là đa số, và Giáo Hội của anh chị em được gọi là Giáo Hội của Ba Tư, và hôm nay anh chị em là một thiểu số, nhưng chúng tôi cảm thấy rằng tất cả mọi người vẫn tôn trọng anh chị em. Mặc dù anh chị em là một cộng đồng nhỏ về số lượng, nhưng anh chị em mạnh mẽ như các Giáo Hội tiên khởi. Chúng tôi tin chắc rằng anh chị em sẽ phát triển.”

 

(Đặng Tự Do, VCN 31.05.2015)