Đức Hồng Y Stanislaw Dziwisz: Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới là một cơ hội thánh đố tinh thần thế tục Âu Châu

“Châu Âu có nguồn gốc Kitô giáo sâu sắc, nếu chúng ta cắt đi những cội rễ này, cây sẽ chết,” Đức Hồng Y Stanislaw Dziwisz, Tổng Giám Mục Krakow, BaLan cho biết như trên trong cuộc họp với các nhà báo đến từ nhiều quốc gia châu Âu trước Ngày Giới trẻ Thế giới, dự kiến vào tháng Bảy tới.

StanislawDziwisz.jpg  

Đức Hồng Y Stanislaw Dziwisz nói: “Chúng ta đang chiến đấu để bảo vệ các giá trị đạo đức và rễ Kitô giáo, nền tảng của châu Âu. Chúng ta phải bảo vệ mình khỏi những khuynh hướng tiêu cực, thậm chí nếu châu Âu này cáo buộc chúng ta là những kẻ tiêu cực”.

Đề cập đến tình hình chính trị hiện nay ở Ba Lan, Dziwisz nhấn mạnh rằng ngay cả khi có những vấn đề, Giáo Hội Công Giáo không phải là đối mặt với một cuộc khủng hoảng.

Ngài nói:

“Có sự khác biệt giữa Bắc và Nam, ví dụ về khía cạnh số người tham dự thánh lễ. Chúng ta lo ngại về sự suy giảm dân số, không phải vì đói nghèo, nhưng vì cách suy nghĩ. Chính phủ hỗ trợ sự tăng trưởng dân số, ví dụ thông qua các chương trình trợ cấp cho các gia đình mang thai đứa con thứ hai.”

Theo Đức Hồng Y, “Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới kích thích thanh niên về phương diện đạo đức và tôn giáo, cả ở Ba Lan lẫn châu Âu.”

Đối với lo ngại của người dân châu Âu về một số chính sách phát triển của chính phủ Ba Lan, Đức Hồng Y Dziwisz nhấn mạnh rằng “đây là một đất nước tự do, có chủ quyền nhằm bảo đảm tự do của nó cả về đạo đức lẫn chính trị”

 

(Đặng Tự Do, VCN 09.05.2016)