Đức Thánh Cha: Công việc đại kết cần đón nhận lịch sử đức tin

Ngày 10/11/2016, trong cuộc họp toàn thể của Hội Đồng Giáo Hoàng về Hiệp Nhất Kitô hữu, Đức Thánh Cha khẳng định mạnh mẽ rằng sự hợp nhất của các Kitô hữu là một đòi hỏi căn bản của đức tin và là một trong những mối bận tâm chính của Ngài.

Đức Thánh Cha nói, sự hiệp nhất Kitô hữu không khuyến khích một “chủ nghĩa đại kết ngược”, nghĩa là không cần phải từ chối “lịch sử đức tin” của nhau. Vì vậy, ngài nhấn mạnh đến ý nghĩa quan trọng của các cuộc gặp gỡ đại kết ngài đã tham dự năm nay.

Đức Thánh Cha

“Năm nay, tôi đã cơ hội tham dự nhiều cuộc gặp gỡ đại kết đầy ý nghĩa, cả ở trong và ngoài Roma. Mỗi cuộc gặp gỡ là một niềm an ủi cho tôi, bởi vì tôi thấy lòng khao khát cho sự hiệp nhất thì vẫn tiếp diễn và đầy mạnh mẽ.”

Một trong những cuộc gặp gỡ quan trọng là cuộc họp mang tính lịch sử với các Thượng Phụ của Moscow vào tháng 2 năm nay. Trước đây, đại biểu của hai giáo hội chưa bao giờ có một cuộc gặp gỡ chính thức.

Tại Greorgia, Đức Thánh Cha cũng đã gặp Đức Thượng Phụ của giáo hội chính thống Georgia, là người đã dành riêng một cuộc đối thoại với Vatican. Tổng giáo mục Anh giáo Canterbury cũng đã có chuyến viếng thăm quan trọng đến Tòa Thánh.

Gần đây nhất, Đức Thánh Cha đã đến Thụy Điển để tham dự lễ kỷ niệm 500 năm cuộc Cải Cách Tin Lành và 50 năm thiết lập việc đối thoại với Công giáo.

Chuyển ngữ: Đức Thiện SJ.

Nguồn: Romereports