Đức Thánh Cha Phanxicô cổ võ sự cộng tác giữa Kitô và Do Thái Giáo

VATICAN. Đức Thánh Cha cổ võ sự cộng tác giữa các tín hữu Kitô và Do thái trong nhiều lãnh vực xã hội và từ thiện. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây sáng 25-6-2015 trong buổi tiếp kiến dành cho phái đoàn 20 người của tổ chức B’nai B’rit, nghĩa là “con cái của giao ước”, một tổ chức từ thiện bác ái của Do Thái Giáo được thành lập năm 1843 để giúp đỡ người nghèo.

 

Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhắc đến những thành quả trong cuộc đối thoại giữa Do Thái và Công Giáo từ 50 năm nay, sau Công Đồng Chung Vatican II. Ngài nói:

 

– “Nhiều sáng kiến nhìn nhận và đối thoại với nhau đã được khởi xướng, nhất là có sự gia tăng lòng tín nhiệm và quí chuộng nhau. Có bao nhiêu lãnh vực trong đó các tín hữu Do Thái và Kitô có thể tiếp tục cộng tác với nhau để mưu ích cho nhân loại thời nay, như: tôn trọng sự sống và thiên nhiên, phẩm giá con người, công lý, tình liên đới, đó là những điều có thể liên kết chúng ta để phát triển xã hội và đảm bảo một tương lai nhiều hy vọng cho các thế hệ mai sau. Đặc biệt chúng ta được kêu gọi cầu nguyện và cộng tác để xây dựng hòa bình. Đáng tiếc là có bao nhiêu nước và miền trên thế giới đang sống trong tình trạng xung đột – tôi đặc biệt nghĩ đến Thánh Địa và Trung Đông – đang đòi phải có một sự dấn thân can đảm cho hòa bình: hòa bình không những là điều đáng mong ước, nhưng còn phải tìm kiếm và kiến tạo một cách kiên nhẫn và bền chí, với sự tham dự của tất cả mọi người, nhất là của các tín hữu”.

 

25/06/2015 14:58

 

G. Trần Đức Anh OP