Đức Thánh Cha Phanxicô: “Người Kitô hữu và người Do Thái là anh em và là bạn hữu”

WHĐ (06.07.2015) – Trong tuần qua “Hội đồng Quốc tế các Kitô hữu và người Do Thái” đã họp nhau để thảo luận về chủ đề “Kỷ niệm 50 năm Tuyên ngôn Nostra Aetate: Quá khứ, hiện tại, và tương lai của mối quan hệ Kitô giáo và Do Thái giáo”. Nhân dịp này Đức Thánh Cha Phanxicô đã ngỏ lời với các tham dự viên Hội nghị về cùng chủ đề trên tại Sảnh đường Clêmentê.

Đức Thánh Cha nói rằng Nostra Aetate đã  trình bày khẳng định dứt khoát về nguồn gốc Do Thái của Kitô giáo và sự phủ nhận quyết liệt với chủ nghĩa bài Do Thái; và ngài thêm rằng cả hai truyền thống đức tin không còn xa lạ với nhau, nhưng là bạn hữu và anh em của nhau.

Đức Thánh Cha nói rằng khi kỷ niệm 50 năm văn kiện này, “chúng ta có thể thấy được những hoa trái phong phú mà tuyên ngôn đã mang lại và chúng ta đánh giá cao với lòng tri ân cuộc đối thoại Do Thái giáo–Công giáo. Sau đó Đức Thánh Cha nói thêm, “đồng thời chúng ta có thể tạ ơn Chúa về tất cả những điều tốt đẹp đã được thực hiện trong tình bạn và sự hiểu biết lẫn nhau suốt năm mươi năm qua”.

Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng dù có những cách nhìn khác nhau, cả Kitô hữu và người Do Thái giáo đều tuyên xưng một Thiên Chúa, là Đấng Tạo thành vũ trụ và là Chúa của lịch sử. Và “trong sự tốt lành và khôn ngoan vô hạn của Ngài, Thiên Chúa luôn chúc phúc cho những nỗ lực dấn thân đối thoại của chúng ta”.

Triển khai thêm, Đức Thánh Cha giải thích rằng cả hai truyền thống đức tin “đều đặt nền tảng trên Một Thiên Chúa duy nhất, Thiên Chúa của Giao Ước, Đấng mạc khải chính mình qua Lời của Ngài. Trong khi tìm kiếm một thái độ thích đáng đối với Thiên Chúa, các Kitô hữu quy hướng về Chúa Kitô như nguồn mạch của sự sống mới, còn người Do Thái thì quy về giáo huấn của Torah (Ngũ Kinh). Rõ ràng lối suy tư thần học về mối quan hệ giữa Do Thái giáo và Kitô giáo này phát xuất từ Tuyên ngôn Nostra Aetate và dựa trên nền tảng vững chắc này, chúng ta còn có thể phát triển hơn nữa”.

Kết luận, Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh rằng Toà Thánh coi trọng các mối quan hệ với cộng đồng Do Thái và ngài ca ngợi các Hội nghị hằng năm của Hội đồng Quốc tế các Kitô hữu và người Do Thái, vì đã có những đóng góp đáng kể cho cuộc đối thoại Do Thái – Kitô giáo.

(Theo Vatican Radio)
Minh Đức