Đức Thánh Cha Phanxicô phong chức linh mục

WHĐ (27.04.2015) – Chúa nhật 26-04, Chúa nhật thứ 4 Phục sinh, còn gọi là Chúa nhật Chúa Chiên lành, Đức Thánh Cha Phanxicô –giám mục Roma– đã chủ sự lễ phong chức linh mục tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô.

Trong bài giảng, Đức Thánh Cha giải thích về việc thi hành các bí tích, theo gương Vị Mục tử Nhân lành.

Cụ thể, Đức Thánh Cha căn dặn các tân linh mục đừng bao giờ từ chối ban bí tích Rửa tội cho những ai xin.

Về bí tích Giải tội, Đức Thánh Cha nói: “Hãy luôn sẵn sàng bước vào toà giải tội để tha thứ, chứ không phải để lên án”.

Ngài cũng đưa ra những lời khuyên về bài giảng, và nói rằng “lời nói của anh em sẽ chạm đến trái tim người nghe nếu lời ấy xuất phát từ trái tim của anh em”.

“Hãy chú tâm đọc và suy ngẫm Lời Chúa để tin vào điều anh em đọc, để giảng dạy điều anh em học biết trong đức tin, và để sống điều anh em rao giảng”.

“Hãy trao ban Lời Chúa, và như thế lời giảng dạy của anh em sẽ là niềm vui và sự nâng đỡ cho các tín hữu Chúa Kitô; hương thơm đời sống của anh em sẽ là chứng từ, vì gương sáng mới xây dựng, còn lời nói không có gương sáng chỉ là những ngôn từ trống rỗng, chẳng bao giờ chạm được đến trái tim và còn làm hại nữa!”

Đức Thánh Cha cũng kêu gọi các tân linh mục hãy có lòng thương xót và hãy là những thừa tác viên của hiệp nhất, nơi các gia đình cũng như trong Hội Thánh.

Trong số 19 tân chức, đa số học tại các chủng viện ở Roma, như Chủng viện giáo hoàng Roma, Học viện Mẹ Đấng Cứu Thế của giáo phận, và chủng viện Đức Mẹ Tình yêu Thiên Chúa.

Hôm nay cũng là Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Ơn gọi lần thứ 52. Trong Sứ điệp cho dịp này, Đức Thánh Cha mời gọi các linh mục noi gương Vị Mục tử Nhân lành, vì “chúng ta chỉ có thể hiến dâng đời mình để thi hành sứ vụ nếu chúng ta biết bỏ mình”.

Trong bài huấn từ với các tín hữu khi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng, một lần nữa Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng các linh mục phải sẵn sàng ở với chiên và ra đi tìm kiếm chiên mình.

(Nguồn: WHĐ)