Đức Thánh Cha phê chuẩn (lần thứ tư) danh sách giám mục tham dự Thượng Hội đồng Giám mục tháng 10/2015

Đức Thánh Cha phê chuẩn (lần thứ tư)

 
danh sách giám mục tham dự Thượng Hội đồng Giám mục tháng 10/2015
 
WHĐ (24.07.2015) – Ngày 24-07-2015, Toà Thánh đã công bố thêm một danh sách các giám mục tham dự Thượng Hội đồng Giám mục khoá thường lệ thứ 14 vừa được Đức Thánh Cha Phanxicô phê chuẩn.
 
Danh sách này gồm 12 nghị phụ chính thức và 8 nghị phụ dự khuyết. Cộng chung với danh sách Đức Thánh Cha đã phê chuẩn ba lần trước (ngày 31-01-2015, ngày 17-03-2015 và ngày 22-05-2015), có 180 nghị phụ chính thức và 133 nghị phụ dự khuyết.
 
Thượng Hội đồng Giám mục khoá 14 do Đức Thánh Cha Phanxicô triệu tập, sẽ diễn ra tại Vatican từ ngày 04 đến ngày 25 thángMười 2015 với chủ đề “Ơn gọi và sứ vụ của gia đình trong Giáo hội và trong thế giới ngày nay”. Khoá họp này của Thượng Hội đồng Giám mục tiếp nối Khoá ngoại thường hồi tháng Mười 2014 với chủ đề “Các thách đố mục vụ về gia đình trong bối cảnh của công cuộc loan báo Tin Mừng”.
 
Về phía Giáo hội Việt Nam, hai nghị phụ chính thức –đã được Đức Thánh Cha phê chuẩn trong lần đầu tiên– là Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng giám mục Tổng giáo phận TP.HCM, Chủ tịch HĐGM và Đức giám mục Giuse Đinh Đức Đạo, giám mục phó giáo phận Xuân Lộc. Nghị phụ dự khuyết là Đức giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm, giám mục giáo phận Mỹ Tho.

 

Minh Đức