Đức Thánh Cha tiếp Hội đồng cấp cao ngành pháp quan Italia

VATICAN. Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 13-6-2015, dành cho Hội đồng cấp cao của ngành pháp quan Italia, Đức Thánh Cha tố giác sự lạm dụng ý niệm nhân quyền để du nhập những điều đe dọa phẩm giá con người.

 

Hội đồng cấp cao của ngành pháp quan Italia là cơ quan độc lập có nhiệm vụ kiểm soát và chế tài các thẩm phán, các ủy viên công tố của ngành tư pháp. Chủ tịch Hội đồng là Tổng thống Italia và có một vị phó chủ tịch điều hành trong thực tế.

 

Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến trước sự hiện diện của 200 người, Đức Thánh Cha  nhận xét rằng thời nay người ta nhấn mạnh đặc biệt đến đề tài các quyền con người, là điều nòng cốt của sự nhìn nhận phẩm giá thiết yếu của con người. Nhưng cần thực hiện điều này mà không lạm dụng ý niệm nhân quyền để du nhập những thói tục thực hành và những lối cư xư, thay vì thăng tiến và bảo vệ nhân phẩm, trong thực tế chúng đe dọa và thậm chí vi phạm phẩm giá của con người.

 

Một trong những điều Đức Thánh Cha ám chỉ, là chủ trương cổ võ phá thai như một nhân quyền, hoặc quyền kết hôn giữa người đồng phái, đang thịnh hành tại nhiều nước Âu Mỹ.

 

Đức Thánh Cha cũng cổ võ ngành tư pháp của Italia, “không những chỉ can thiệp trong lúc xét xử để bài trừ tội ác và những điều phạm pháp, nhưng cả trong lãnh vực giáo dục các thế hệ trẻ, cống hiến cho họ một nền nhân loại học và một kiểu mẫu cuộc sống đó thể đáp ứng những khát vọng sâu xa nhất của tâm hồn con người” (SD 13-6-2015)

 G. Trần Đức Anh OP