Đức Thánh Cha tiếp kiến các Giám Mục Puerto Rico

VATICAN. Đức Thánh Cha mời gọi các GM Puerto Rico tăng cường sự tín nhiệm và cộng tác với nhau để đương đầu với nhiều thách đố đang được đề ra cho Giáo Hội tại đây.

 

Bảy GM Puerto Rico về Roma hành hương viếng mộ hai thánh Tông đồ và thăm Tòa Thánh trong những ngày này. Trong bài huấn dụ trao cho các GM tại buổi tiếp kiến sáng ngày 8-6-2015, Đức Thánh Cha khẳng định rằng:

 

– “Sự tín nhiệm nhau và cảm thông chân thành giữa anh em, sẽ giúp hàng giáo sĩ và giáo dân nhận ra sự hiệp nhất đích thực như Chúa Kitô yêu cầu. Hơn nữa, đứng trước bao nhiêu vấn đề lớn lao, GM không những cần lời cầu nguyện, nhưng còn cần tình thân hữu và trợ giúp huynh đệ của các anh em khác trong hàng GM. Đừng phí phạm năng lực trong những chia rẽ và đụng độ, nhưng xây dựng và cộng tác. Anh em đã biết rằng “Hễ tình hiệp thông càng nồng nhiệt, thì sứ mạng truyền giáo càng được đẩy mạnh” (Past. gregis, 22). Hãy biết tránh mọi ý thức hệ hoặc xu hướng chính trị làm cho anh em mất thời giờ và lòng hăng say đích thực đối với Nước Thiên Chúa”.

 

Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở các GM nêu gương cho các LM của mình và khích lệ họ luôn canh tân tinh thần và tái khám phá niềm vui chăm sóc đoàn chiên của mình trong đại gia đình Giáo Hội.

 

Đức Thánh Cha cổ võ các GM Puerto Rico tăng cường việc mục vụ gia đình đứng trước những vấn đề trầm trọng của xã hội như tình trang kinh tế khó khăn, nạn xuất cư, bạo lực trong gia đình, thất nghiệp, buôn bán ma túy, tham nhũng.

 

Đức Thánh Cha không quên tố giác cái gọi là ý thức hệ về giống (gender) muốn xóa bỏ sự bổ túc cho nhau giữa người nam và người nữ, nhân danh một xã hội tự do và công bằng hơn. Những khác biệt giữa người nam và người nữ không phải để hai phái chống đối hay phải tùng phục nhau, nhưng là để hiệp thông và sinh sản, luôn theo hình ảnh giống Thiên Chúa. Nếu không có sự tận tụy đối với nhau, thì không ai trong hai phái có thể tự hiểu mình sâu xa được. (Bài Tiếp kiến chung 15-4-2015)

 

Đảo Puerto Rico chỉ rộng 9 ngàn cây số vuông, thuộc lãnh thổ Hoa Kỳ, với 3 triệu 600 ngàn dân cư trong đó 78,46% là tín hữu Công Giáo thuộc 6 giáo phận họp thành một giáo tỉnh. (SD 8-6-2015)

 

(Vatican 08.6.2015)

 

G. Trần Đức Anh OP