Đức Thánh Cha tiếp kiến các vị đào tạo thuộc các dòng tu

VATICAN. ĐTC nhắn nhủ các vị đào tạo trong các dòng tu trước tiên hãy trở thành những chứng nhân về sự theo Chúa Kitô.

 Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 11-4-2015, dành cho 1300 vị đặc trách đào tạo trong các dòng tu và tu đoàn từ các nơi về Roma tham dự Hội nghị quốc tế từ ngày 7 đến 11-4 do Bộ các dòng tu tổ chức về chủ đế ”Sống trong Chúa Kitô theo hình thức cuộc sống Tin Mừng”. Tham dự Hội nghị có một số chị giáo người Việt thuộc các dòng như dòng thánh Phaolô thành Chartres, dòng Con Đức Bà Phù Hộ, dòng Nữ Tỳ Thánh Tâm, v.v..

Trong bài huấn dụ, ĐTC nhắc đến cuộc khủng hoảng thiếu ơn gọi ở nhiều nơi, và ngài nói: ”Tôi xác tín rằng không có khủng hoảng ơn gọi tại những nơi có những tu sĩ có khả năng thông truyền vẻ đẹp của đời thánh hiến bằng chính chứng tá của mình… Anh chị em được kêu gọi thi hành sứ vụ đó.. Anh chị em không phải chỉ là thày dạy, nhưng nhất là anh chị em là những chứng nhân về sự theo Chúa Kitô trong đoàn sủng của anh chị em.. Từ đó, anh chị em cũng phải quan tâm đến sự huấn luyện chính bản thân mình, đi từ tình bạn mật thiết với Thầy duy nhất của chúng ta”.

ĐTC cũng nhắn nhủ các vị đào tạo trong các dòng tu hãy có một trong các phẩm tính, đó là một trái tim quảng đại đối với người trẻ, để hình thành nơi họ những trái tim quảng đại, có khả năng đón nhận mọi người, những trái tim đầy lòng từ bi thương xót, đầy dịu dàng. “Anh chị em không những là bạn hữu và là người đồng hành trong đời sống thánh hiến với những người được ủy thác cho anh chịem, nhưng còn là người cha, người mẹ đích thực của họ, có khả năng yêu cầu và trao ban cho họ những điều lớn lao nhất. Điều này chỉ có thể nhờ tình yêu, tình yêu của người cha ngừơi mẹ”.

ĐTC cũng xác quyết rằng ”Là nhà đào tạo, thật là điều tốt lành vì đó là một đặc ân được tham dự vào hoạt động của Chúa Cha, Đấng hình thành trái tim của Chúa Con nơi những người mà Chúa Thánh Linh kêu gọi. Đôi khi người ta cảm thấy việc phục vụ này như một gánh nặng, như thể người ta lấy mất của chúng ta một cái gì quan trọng hơn. Nhưng cảm tưởng như thế là một sự đánh lừa, một cám dỗ. Sứ vụ là điều quan trọng, nhưng huấn luyện để thi hành sứ vụ, để hăng say loan báo, ra đi khắp nơi, nơi mỗi môi trường ngoại biên, để nói với mọi người về tình thương của Chúa Giêsu Kitô, nhất là với những người ở xa, nói về tình thương của Chúa với những người bé mọn và nghèo hèn, và để được họ loan báo Tin Mừng cho, đó cũng là điều quan trọng”. (SD 11-4-2015)

 

G. Trần Đức Anh OP
Nguồn:http://vietvatican.net