Đức Thánh Cha tiếp kiến Dòng các Linh Mục Thánh Tâm

VATICAN. ĐTC khích lệ các linh mục dòng Thánh Tâm Chúa Giêsu sống và thực thi lòng thương xót, vốn là tổng hợp của Tin Mừng.

 PopeFrancis-05Jun2015-1

 

Đó là nội dung bài huấn dụ sáng ngày 5-6-2015 của ĐTC khi tiếp kiến 120 thành viên Tổng tu nghị dòng các LM Thánh Tâm Chúa Giêsu, là dòng cho cha Léon Gustave Dehon (1843-1925) người Pháp sáng lập năm 1878 và hiện có 2.295 tu sĩ. Tổng tu nghị hiện nay của dòng có chủ đề là ”Thương xót, trong cộng đoàn, với người nghèo” và hôm 25-5 vừa qua, Cha Heiner Wilmer 54 tuổi người Đức đã được bầu làm tân Bề trên Tổng quyền của dòng.

 

 ĐTC nhấn mạnh mối liên hệ mật thiết giữa đời tu trì và việc thực thi lòng thương xót, và nói rằng: ”Trong tư cách là tu sĩ, anh em được mời gọi có lòng thương xót. Trước tiên điều này có nghĩa là sống hiệp thông sâu xa với Thiên Chúa trong kinh nguyện, trong sự suy niệm Kinh Thánh, cử hành Thánh Lễ, vì toàn thể đời sống chúng ta là một hành trình tăng trưởng trong lòng thương xót của Thiên Chúa. Theo mức độ chúng ta ý thức tình yêu nhưng không của Chúa và đón nhận tình yêu ấy nơi bản thân, thì sự dịu dàng, cảm thông và từ nhân của chúng ta đối với những người sống cạnh chúng ta cũng tăng trưởng theo. Nỗ lực canh tâm Hội dòng và sứ mạng của anh em trên thế giới chắc chắn phải bao gồm mối quan tâm yêu thương đối với tình trạng của mỗi tu sĩ, để sự thánh hiến của tu sĩ ấy ngày càng có thể trở thành nguồn mạch sự gặp gỡ sinh động với Chúa Giêsu, một cuộc gặp gỡ có sức thánh hóa”.

 

 ĐTC cũng nhận xét rằng ”lòng thương xót là lời tổng hợp Tin Mừng, chúng ta có thể nói đó chính là ”khuôn mặt” của Chúa Kitô, khuôn mặt mà Chúa đã biểu lộ khi đến gặp tất cả mọi người, khi Chúa chữa lành các bệnh nhân, khi Ngài ngồi cùng bàn với những người tội lỗi, và nhất là khi bị đóng đanh trên thập giá, Ngài tha thứ: chính tại đó chúng ta thấy tôn nhan lòng thương xót của Chúa. Chúa gọi chúng ta trở thành những máng chuyển tình thương ấy, trước tiên đến những người rốt cùng, những người nghèo nhất, nhưng họ lại là những người được ưu tiên trước mặt Chúa”.

 

 Và ĐTC nhắn nhủ các LM dòng Thánh Tâm Chúa Giêsu rằng: ”Anh em hãy liên tục để cho mình bị gọi hỏi trước những tình trạng mong manh và nghèo đói mà anh em có dịp tiếp xúc, và hãy tìm cách làm chứng tá bác ái một cách thích hợp, chứng tá mà Chúa Thánh Linh phú vào trong tâm hồn anh em (Xc Rm 5,5). Lối sống thương xót giúp anh em mau lẹ cởi mở đối với những nhu cầu hiện nay và tích cực hiện diện hoạt động nơi những môi trường mới trong công cuộc loan báo Tin Mừng, ưu tiên cởi mở đối với những thực tại cùng cực, biểu lộ những bệnh tật của xã hội ngày nay, cho dù thái độ cởi mở ưu tiên ấy đòi anh em phải hy sinh” (SD 5-6-2015)

 

(G. Trần Đức Anh OP, RadioVaticana 05.06.2015)