Giải thích lời Chúa trong thư 1 Gioan 2,1

Hỏi : xin cha giải thích lời Chúa sau đây trong thư 1 Gioan 2: 1

 “ Hởi anh  em

Là những người con bé nhỏ của tôi

Tôi viết cho anh  em những điều này

Để anh  em dừng phạm tội

Nhưng nếu ai phạm tội

Thì chúng ta có một Đấng Bảo Trợ trước mặt Chúa Cha

Đó là Đức Giê-su Kitô, Đấng công chính.

Như vậy có nghĩa  là không phải lo lắng gì về tội, vì đã có Chúa Kitô bênh đỡ trước mặt Chúa Cha  ? 

 

Trả lời :

 

Chúa Kitô là “ Chiên Thiên Chúa Đấng xóa tội trần gian.” ( Ga  1: 29) như Gioan Tẩy Giả đã tuyên xưng một ngày kia. Và đây chính là sứ mệnh của Chúa khi xuống trần gian làm Con Người để hy sinh “ hiến mạng sống mình làm giá chuộc cho muôn người.” ( Mt 20: 28).

 

Nghĩa là nếu không có công nghiệp cứu chuộc vô giá  của Chúa Giê su-Kitô, thì tuyệt đối không ai có thể làm được  gì để đáng được  cứu độ, xứng đáng được tha thứ mọi tội lỗi để vào Nước trời vui hưởng hạnh phúc vĩnh cửu với Thiên  Chúa là Cha  đầy lòng sót thương con cái loài người.

 

Nói khác đi, nếu Chúa Kitô không vui lòng “ gánh tội trần gian” đến nỗi phải chết nhục  nhã trên thập giá năm xưa , thì toàn thể nhân loại vẫn chìm xâu trong hố giệt vong vì tội đã lỗi nghịch cùng Thiên Chúa là Cha nhân từ nhưng gớm ghét mọi tội lỗi,  vì tội xúc phạm nặng nề bản chất yêu thương, công bình và thánh thiện của Người.

 

Nhưng Chúa Kitô đã chết thay cho toàn thể nhân loại, và trở thành Đấng Bảo Trợ cho con người trước mặt Thiên Chúa Cha chỉ có nghĩa là nhờ vâng phục và hy sinh mạng sống mình, Chúa Kitô đã hòa giải con người với Chúa Cha và mở đường cho con người được cứu độ, vì “ nhờ máu  Người đổ ra trên thập giá, Thiên Chúa đã đem  lại bình an cho mọi loài dưới đất và muôn vật trên trời.” ( Gl 1: 20) .

Thật vậy, nếu không nhờ Chúa Kitô đổ máu và chết trên thập giá, thì tội của con người vẫn là trở ngại lớn nhất khiến con người mất hết mọi ơn nghĩa với Thiên Chúa và không có hy vọng gì được cứu rỗi để sống hạnh phúc đời đời với Chúa trên Nước Trời,  sau khi chấm dứt hành trình con người trên trần thế này.

 

Nay con người có hy vọng được cứu rỗi vì Chúa Kitô đã chết để đền tội thay cho con người.Phải nói là có hy vọng thôi chứ không  được bảo đảm 100%ngay bây giờ và sau này,    không phải vì công nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô chưa đủ cho con người được cứu độ , mà vì con người còn có tự do để công tác với ơn cứu độ của Chúa  hay khước từ ơn cứu độ này để sống theo ý riêng  mình, theo thế gian và làm nô lệ cho ma quỷ để đối nghich cùng Thiên Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành.

 

Nói rõ hơn nữa, công nghiệp cứu chuộc vô giá và quá đủ  của Chúa Kitô, và Danh thánh Giê-su ( Chúa Cứu Thế) chỉ có ích cho những ai cậy nhờ vào công nghiệp và Danh Thánh này  để được cứu rỗi với quyết tâm từ bỏ mọi tội lỗi và sống theo đường lối của Chúa , đối nghịch hoàn toàn với đường lối của thế gian do ma quỷ sắp đặt và giật dây.Nghĩa là nếu không có quyết tâm trên thì công nghiệp và Danh Thánh Giê-su sẽ trở nên vô ích cho ai không muốn được cứu độ để sống theo ý muốn của  riêng mình.

 

Mặt khác, vì tội là cản trở duy nhất cho con người đến gần Thiên Chúa và lãnh nhận ơn cứu độ của Chúa Kitô , nên khẩn thiết phải đoạn tuyệt với tội lỗi qua  nỗ lực cá nhân và nương nhờ ơn Chúa phù trợ. Nghĩa là không thể nghĩ  rằng  đã có Chúa Kitô chết thay cho tội con người và là Đấng Bảo Trợ cho ta trước mặt Thiên Chúa Cha , nên cứ phạm tội , không sao vì đã có Đấng Bảo Trợ  bênh đỡ rồi !

Đó là lầm lỗi lớn và cũng là hiểu sai lời Thánh Gioan viết trong câu hỏi nêu trên.

 

Thật ra , Chúa Kitô  không bao giờ là Đấng bao che cho ai phạm tội, và công nghiệp  cứu chuộc của Chúa không phải là cái  “ bảo hiểm nhân thọ” cho ai cứ tự do sống theo ý riêng của mình, bất cần quan tâm đến những đòi hỏi của Tin Mừng Cứu Độ về một đời sống mà Thánh Phaolô  đã dạy là “  Tôi sống , nhưng không  còn phải là tôi mà  là  Đức Kitô sống trong tôi. Hiện nay tôi sống trong xác phàm  là sống trong niềm tin vào Con Thiên Chúa, Đấng đã yêu mến tôi và hiến mạng vì tôi.” ( Gl 2: 20)

 

Đức Kitô sống trong ai thì người đó phải  xa lìa mọi tội, vì chỉ có tội mới làm cho con người xa cách Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành. Chính vì nguy cơ này mà Chúa Giêsu đã nhiều lần dạy phải từ bỏ tội lỗi . Cụ thể, sau khi tha tội cho một phụ nữ phạm tội ngoại tình và bị bọn biệt phái bắt đem đến xin Chúa cho ném đá, Chúa đã nói với chị kia như sau:

 

“ Tôi không lên án chị đâu. Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa.” ( Ga 8: 11)

 

Lại nữa, sau khi chữa lành cho môt người đã bị ốm đau suốt 38 năm, khi gặp lại anh này sau đó  trong Đền Thờ, Chúa đã nói với anh như sau:

 

“ Này,  anh đã được khỏi bệnh. Đừng phạm tội nữa, kẻo lại phải khốn hơn trước.” ( Ga 5: 14)

 

Hơn thế nữa,Chúa còn nghiêm khắc đòi hỏi phải tránh djp tội và gương xấu cho mình và cho người khác  như điều kiện để được sống đời đời  như sau:

 

“ Nếu tay ngươi làm cớ cho ngươi sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một tay mà được vào cõi sống còn hơn có đủ hai tay mà phải sa hỏa ngục, phải vào lửa không hề tắt….” ( Mt 18: 8-9; Mc 9: 43)

Như thế đủ cho thấy là không thể lấy cớ Chúa Kitô  đã chết để đền tội thay cho con người rồi, nên  không ai cần phải quan tâm đến vấn đề tội nữa. Chúa chết để tha  tội con người : đúng .  Nhưng Chúa không tiêu diệt hết mội tội lỗi trên trần gian và trong bản tính yếu đuối của con người, nên tội vẫn còn đó cho con người phải chiến đấu với nó để được hưởng công ơn cứu chuộc của Chúa hay bị loại bỏ vì vẫn cứ phạm tội, cứ lợi dụng lòng thương sót tha thứ của Chúa mà không tỏ thiện chí muốn hoán cải để bước đi theo Chúa Kitô là   Con Đường, là sự Thật và là sự Sống. ( Ga 14:6)

 

Nghĩa là chỉ bước đi theo Chúa Kitô thì mới không bị lạc  đường, lạc lối và chắc chắn sẽ dẫn đến sự sống muôn đời.Trái lại, không bước  đi theo Chúa mà bước đi theo thế gian, theo ma quỷ để tìm những lợi lãi chóng qua ở đời này, nhất là tìm  những thú vui vô luân vô đạo thì chắc chắn sẽ dẫn đến hư mất đời đời, nghĩa là không được hưởng công ơn cứu chuộc của Chúa Kitô. Trong viễn ảnh đó, Chúa Kitô, Đấng Bảo Trợ cho chúng ta trước Tòa Chúa Cha ở trên Trời sẽ không thể làm gì hơn để biện hộ cho chúng ta được. Như thế, công nghiệp cứu chuộc của Chúa cũng không thể áp dụng cho những ai cứ ỷ lại vào tình thương của Thiên  Chúa để không cộng tác với on Chúa mà xa tránh tội lỗi, sống theo đường lối của  Chúa để được cứu độ.

 

Nói khác đi, công nghiệp cứu chuộc vô giá của Chúa Kitô và Danh Thánh Chúa Cứu thế Giêsu  chỉ có ích cho những ai cậy nhờ vào công nghiệp và Danh Thánh này để sống theo đường lối của Chúa hầu  nhiên hậu  được cứu độ như lòng Chúa mong muốn vì   Thiên Chúa Đấng cứu độ chúng ta, Đấng muốn cho mọi  người được cứu độ và nhận biết chân lý.(  1Tm 2 : 4)

 

Nhưng cho được đạt mục đích đó, con người phải tỏ thiện chí muốn được cứu độ qua quyết tâm từ bỏ ma quỷ, là kẻ thù nguy hiểm nhất, luôn tìm mọi cách để biến con người thành thù địch của Thiên Chúa  hầu  làm nô lệ cho chúng khiến mất hy vọng được cứu rỗi. Thực tế đủ chúng minh điều này :

 

Thử hỏi  những kẻ đang giết người, bắt cóc, thủ tiêu, hãm hiếp phụ nữ và trẻ em , chắt đầu con tin như bọn khủng  bố ISIS đang làm ở Trung Đông, giết thai nhi, buôn bán phụ nữ và trẻ nữ  cho kỹ nghệ mãi dâm và ấu dâm rất khốn nạn và tội lỗi. Hoặc  độc tài gian tham vơ vét tài sản của quốc gia để làm giầu cho cá nhân và tập đoàn cai trị, bóc lột , bất công  và nhắm mắt bịt  tai trước sự suy thoái trầm trọng về  luân lý và đạo đức của xã hội, dửng dưng hay vô cảm ( numb, insensitive ) trước sự nghèo đói, bần cùng  của quần chúng…thì làm sao có thể được cứu độ nếu những kẻ đang làm những sự dữ trên  không kịp ăn năn sám hối , từ bỏ con đường gian ác, tội lỗi ;  như Chúa Giêsu đã nói với một số người đến hỏi Chúa xem có phải mấy ngươi bị Tổng Trấn Phi-la-tô giết và 18 người khác bị thác Si-lô–ê đổ xuống đè chết là những người tội lỗi hơn người khác hay không .

 

 Chúa đã trả lời họ như sau :

 

 “ …Tôi nói cho các ông biết: không phải thế đâu.Nhưng nếu các ông không sám hối thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy”, ( Lc 13: 5)

 

Tại sao Chúa không nói : các ngươi đừng lo sợ  gì, cứ an tâm làm gì tùy thích, vì đã có công nghệp cứu chuộc của ta bao che cho khỏi bị luận phạt. Cứ kêu danh Ta là  được cứu độ.

 

Ngược lại, Chúa nói rõ:   Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: Lậy  Chúa !  Lậy Chúa ! là được vào Nước Trời cả đâu, mà chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời mới được vào mà thôi. ( Mt 7: 21)

 

Thi hành  ý muốn của Cha trên Trời có nghĩa thực thi những gì Chúa Giê su, Ngôi Lời nhập thể, đã dạy bảo để được cứu rỗi,  vì :

 

   Ai nghe anh  em là nghe Thầy ; ai khước từ anh  em là khước từ Thầy; mà ai khước từ Thầy là khước từ Đấng đã sai Thầy.( Lc 10: 16).

 

Như thế đủ cho thấy là nếu không nghe lời Chúa, tức là không  cộng tác với ơn cứu chuộc của Chúa mà xa lánh tội lỗi, từ chối lời mời mọc của thế gian và cám dỗ của ma quỉ, thì Chúa không thể cứu ai được, dù Người đã hy sinh chết một lần trên thập giá cho con người được được giao hòa lại với Chúa Cha và có hy vọng được cứu độ để vào Nước Trời vui hưởng hạnh phúc Thiên Đàng., sau khi chấm dứt hành trình con người trên trần thế này.

 

Tóm lại , công nghiệp và danh thánh Chúa cứu thế Giêsu là niềm vui và hy vọng cứu rỗi của mọi người  chúng ta.  Nhưng muốn được hưởng công nghiệp ấy, thì phải từ bỏ ma quỉ và đoạn tuyệt với tội lỗi. Nếu không thì công nghiệp ấy vẫn hoàn toàn vô ích cho những ai cứ đi hàng hai là  nửa tin yêu Chúa, nửa muốn sống  theo thế gian, chiều theo những khuynh hướng xấu của bản năng và  thỏa hiệp với ma quỷ  để  đối nghịch  với Thiên Chúa, làm hư công nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô.

 

Đó là lý do tại sao Chúa Kitô đã cảnh  cáo như sau trong Sách Khải Huyền:

 

  Ta biết các việc ngươi làm. Ngươi chẳng nóng mà cũng chẳng lạnh. Phải chi ngươi nóng hẳn hay lạnh hẳn đi. Nhưng vì ngươi cứ hâm hâm chẳng nóng chẳng lạnh, nên Ta sắp mửa ngươi ra khỏi miệng Ta. ( Kh 3: 15-16).

 

Chúa cũng nói : “ ai có tai nghe thì nghe.” ( Mt 13: 43; Mc 4: 23; Lc 8: 8)

 

Ước mong những giải thích trên đây thỏa mãn câu hỏi được đặt ra.

 

LM.Phanxicô Xaviê  Ngô Tôn Huấn