Giám mục phụ tá tân cử TGP Seoul

Bùi Chu, 15/07/2015 (gpbuichu.org) – Mục bổ nhiệm và miễn nhiệm của Phòng Báo chí Tòa Thánh công bố ngày 14 tháng Bảy 2015, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã bổ nhiệm cha Benedictus Son Hee-Song làm Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Seoul, Hàn Quốc.
 
Tân giám mục vừa được tuyển chọn sinh năm 1957 và chịu chức linh mục năm 1986. Sau khi đậu văn bằng Tiến sĩ Thần học, ngài đã từng là giáo sư chủng viện, cha xứ, đặc trách mục vụ giáo phận, thành viên Hội Đồng Linh Mục, thành viên và tổng thư ký Ủy Ban Giáo Lý Đức Tin trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Hàn Quốc.
 
Cùng ngày 14/07, Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đã bổ nhiệm : cha Emmanuel Fianu, SVD, sinh năm 1957 làm Giám mục giáo phận Ho, Ghana để thay thế vị tiền nhiệm, Đức Cha Anani Kofi Lodonu, người đến tuổi nghỉ hưu theo giáo luật ; và cha Jorge Enrique Concha Cayuqueo, OFM, người có văn bằng Tiến sĩ về Khoa học xã hội, sinh năm 1958, khấn dòng năm 1983, chịu chức linh mục năm 1986, làm Giám mục Phụ tá Tổng giáo phận Santiago de Chile, Chilê. Vị giám mục tân cử người Chilê này đã từng nắm giữ chức vụ Phó Chủ Tịch Ủy Ban Giám mục về Tu Sĩ.     
 
Tạ Ân Ban